Werkgroepen

Het Platform Wageningse Ouderen kent op dit moment één werkgroep:

Werkgroep Wonen voor Ouderen

Deze werkgroep zet zich in voor meer en betere woonmogelijkheden voor ouderen in Wageningen. Daarbij gaat het vooral om woonvormen die sociaal contact en onderlinge hulp bevorderen, met professionele zorg in de nabijheid. De werkgroep is hiervoor in contact met o.a. de gemeente, ontwikkelaars, Woningstichting en zorgorganisaties. Ook wordt er relevante informatie doorgegeven aan en opgehaald bij Wageningse ouderen.

Kijk hier voor de doelstelling en samenstelling van de werkgroep
Klik hier voor Update mei 2024
Kijk hier voor recente activiteiten en ontwikkelingen
Kijk hier voor de presentaties over toekomstig wonen voor ouderen
Kijk hier voor de belangrijkste woonwensen van ouderen
Kijk hier voor het stukje over toekomstig wonen voor senioren en hier voor het vervolg stukje
Kijk hier voor de open brief van de werkgroep aan B&W
Kijk hier voor de bijdrage aan beeldvorming Costerweg 5,7
Kijk hier voor de inspreekbijdrage mbt Nota van Uitgangspunten Costerweg 5,7
Kijk hier voor de inspraak bij Raad m.b.t. Duivendaal november 2023
Kijk hier voor de inspreekbijdrage voor raadsleden mbt Wensen en bedenkingen Lawickse Allee 130
Kijk hier voor de schriftelijke bijdrage aan de Startnotitie Dreijen Fase 2
Kijk hier om te zien wat het programma van de 2e bijeenkomst over toekomstig wonen was

U kunt contact opnemen met de werkgroep via email: wonen@platform-wageningse-ouderen.nl
Senioren uit Wageningen die geïnteresseerd zijn in meer aantrekkelijke en geschikte seniorenhuisvesting, kunnen zich via dit emailadres aanmelden om op de hoogte gehouden te worden