Contact

Voorzitter a.i.:
Dhr R. (Roeland) Janssen
M: 06-31954912 | E:  penningmeester<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Secretaris:
Dhr J. (Jan) Mars
M: 06-51911538 | E:  secretaris<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Penningmeester:
Dhr R. (Roeland) Janssen
M: 06-31954912 | E:  penningmeester<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Leden:
Dhr. P. (Pieter) van Ginneken
T: (0317)425599 | E:  pieter.vanginneken<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Mw. J. (Janneke) de Jong
M: 06-42784644 | E:  janneke.dejong<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Mw. M. (Mariëtte) Kroes
M: 06-16550283

Werkgroep wonen
E: wonen<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Bankrekening Platform Wageningse Ouderen:
NL51 INGB  0004 9037 13 t.n.v. Platform Wageningse Ouderen

Informatie:
Inlichtingen over de aangesloten organisaties  kunt u vinden op hun websites, zie de pagina Links.

Vragen, opmerkingen, suggesties mbt de website? Neem dan contact op met de beheerder
E: webmaster<at>platform-wageningse-ouderen.nl

Opm.: Om daadwerkelijk te mailen dient u <at> in het adres te vervangen door @. Deze notatie is bedoelt om misbruik door automatische systemen te voorkomen.