Vergeetachtig, of meer?

Als u regelmatig iets vergeet en dat verontrust u, dan is het goed het verschil te weten tussen vergeetachtigheid en dementie.

Bij vergeetachtigheid gaat het om iets tijdelijks dat u zich niet meer kan herinneren en deze informatie kan weer terugkomen. U regelt zelf uw huishouden, financiƫle zaken en u reist zelfstandig.

Dementie betekent dat nieuwe informatie niet meer wordt opgeslagen. Wat weg is komt niet meer terug en dat verstoort het dagelijks leven. Een vroeg verschijnsel is gedragsverandering, bijvoorbeeld achterdocht, boosheid of moeilijk de juiste woorden kunnen vinden.

Maakt u of uw naaste omgeving zich zorgen, dan is de eerste stap een bezoek aan uw huisarts. Bij twijfel kan die u doorverwijzen naar een specialist in een geheugenkliniek. Daar worden met testen uw klachten in kaart gebracht en nagegaan of er misschien andere oorzaken zijn, zoals medicijngebruik.

Als het vermoeden van dementie bevestigd wordt, maakt de huisarts een afspraak met iemand uit uw naaste omgeving. De diagnose geeft u het recht op hulp en ondersteuning van een case-manager dementie. Uw huisarts vraagt deze voor u aan. De case-manager is een hbo-opgeleide zorgprofessional die de weg weet naar de juiste voorzieningen en die in de gaten houdt of de mantelzorg goed functioneert. Huisbezoeken vinden op vaste momenten plaats. Contact met lotgenoten kan zeker in de beginperiode een waardevolle ondersteuning zijn.

Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl