Werkgroep Wonen voor Ouderen

van Platform Wageningse Ouderen

Achtergrond

 • De vergrijzing zorgt voor een veel grotere behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de nabije toekomst
 • Sommige ouderen wonen alleen of met z’n tweeën in grote woningen en zijn in principe bereid om te verhuizen. Beschikbaarheid van aantrekkelijke en geschikte kleinere woningen bevordert de doorstroming en draagt bij aan het oplossen van de huidige woningnood
 • De kans op eenzaamheid onder alleenstaande ouderen is gerelateerd aan de woonvorm.

Ambitie

Vergroten van aantrekkelijke woonmogelijkheden voor Wageningse ouderen, waarbij sociaal contact en onderlinge hulp wordt bevorderd door de woonvorm.
Dit kan zijn in een

 • geclusterde woonvorm (woonzorgcomplex, knarrenhof, aanleunwoning, enz.)
 • individuele woonvorm (pre-mantelzorgwoning, kangoeroewoning, enz.)

Doelstellingen

De werkgroep wil eraan bijdragen, dat binnen 5 jaar het volgende is bereikt:

 1. Knarrenhof Wageningen gaat door
 2. Er is een aantrekkelijk en eigentijds wooncomplex voor ouderen in voorbereiding, met mogelijkheid van toenemende zorg, bestaande uit 50 tot 100 zelfstandige wooneenheden (koop, vrije sectorhuur en sociale huur), met diverse gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een ontmoetingsruimte/restaurant
 3. De gemeentelijke regelgeving voor individuele (niet geclusterde) woonopties is op orde, zoals pre-mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen, woningsplitsing. Goede voorbeelden van elders zijn bekend, en zijn in Wageningen toegepast.
 4. De behoeften en wensen m.b.t. wonen voor ouderen in Wageningen zijn geactualiseerd en duidelijk, en zijn vertaald in beleid en concrete plannen
 5. Platform Wageningse Ouderen pakt (deels door middel van deze werkgroep) structureel zijn rol op m.b.t.:
  1. Informeren en stimuleren van ouderen van 65+ jaar m.b.t. woonkeuzes,
   d.m.v. de 4-jaarlijkse Leefbeurs, via website, schriftelijke informatie, e.d.
  2. Signaleren van mistoestanden, schrijnende situaties en behoeften m.b.t. wonen van ouderen

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit leden van of betrokkenen bij de aangesloten organisaties van het Platform Wageningse Ouderen. De werkgroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 10 actieve leden. De werkgroep nodigt eventueel bepaalde deskundigen uit om als vrijwillig adviseur (al dan niet tijdelijk) deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep draagt zorg voor de eigen continuïteit.

Werkwijze

De werkgroep probeert de doelen te bereiken door o.a.:

 • Informatie te verzamelen, ook uit andere gemeenten
 • Gesprekken te voeren met relevante organisaties en personen
 • Mogelijkheden te onderzoeken
 • Partijen bij elkaar te brengen
 • Initiatief te nemen en voorstellen te ontwikkelen
 • Deel te nemen aan (nieuwe of bestaande) samenwerkingsverbanden
 • Bijeenkomsten te organiseren
 • Informatie door te geven aan en op te halen bij Wageningse ouderen

Communicatie

De werkgroep stemt relevante zaken af met het bestuur van het Platform Wageningse Ouderen en houdt het -bestuur op de hoogte van de stand van zaken, de vorderingen en de knelpunten. De werkgroep-leden verzorgen zelf de communicatie met hun eigen organisatie. Algemene externe communicatie verloopt via of in afstemming met het bestuur van het platform.

Pieter van Ginneken (Platform Wageningse Ouderen) en Ine Botman (Senioren Wageningen)
17 maart 2022


Wilt u zich sterker en fitter voelen? Dan zoeken we u voor een onderzoek!

Gezondheid en conditie nemen vaak af als we ouder worden. Het is bekend dat dit kan worden tegengegaan met het specifiek trainen van de spieren en aanpassen van de voeding. Het is echter nog niet bekend hoe dit precies werkt en of het voor iedereen even goed werkt. Wij willen het effect van een leefstijlprogramma op spieren, darmgezondheid, de stofwisseling en immuunfunctie onderzoeken bij 70-plussers (zie ook de bijgevoegde flyer). We hopen dat met deze kennis in de toekomst ouderdomsziektes beter voorkomen kunnen worden en meer mensen gezond en fit ouder kunnen worden.

Heeft dit onderzoek uw interesse gewekt? Of heeft u aanvullende vragen?

U kunt contact met ons opnemen via de e-mail of telefoon. Als u mee wilt doen nodigen we u graag uit voor een informatiebijeenkomst (met gelegenheid voor vragen) op de Wageningen Universiteit op 27 juni of 29 juni.

 

Onderzoeksteam VOILA (Onderzoekscoördinator Charlotte Kramer)
E: voila@wur.nl
T: 06 28 52 16 33


Seniorenagenda juni 2022

OldStars tafeltennis
Donderdagen 14-16 uur: OldStars tafeltennis: onder leiding van een trainer/begeleider op speelse wijze veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

Startpunt: Laatste levensfase
Op dinsdag 7 juni organiseert het Startpunt van 14 tot 16 uur bij Thuis een gratis toegankelijke informatiebijeenkomst over regelzaken voor de laatste levensfase. Een notaris, een bankmedewerker en een bewindvoerder zijn aanwezig voor uitleg.
Thuis, dinsdag 7 juni, 14-16 uur, gratis toegankelijk. Informatie en aanmelden: www.startpuntwageningen.nl, telefoon 410160. e-mail startpunt@wageningen.nl

KBO-PCOB
9 juni, 18.00 uur: Samen uit eten bij King’s Garden, Stadsbrink 1 M,
23 juni, 14.30 uur: Ledenbijeenkomst met ‘Een vermakelijke muzikale quiz’.
Voorts is er elke dinsdag- en woensdagmiddag, aanvang 14.00 Jeu de Boules naast de kerk.
Als KBO-PCOBlid kunt u zich daarvoor aanmelden bij Mariana Marie (telefoon 450033).

Pomhorst
Spelletjesmiddag
Op de zondagen 19 juni, 10 en 24 juli kunt u in de Pomhorst vanaf 12.30 uur lunchen (kosten 1 euro), en daarna meedoen aan een spelletjes- en creatiefmiddag, tot 15.30 uur. Op 24 juli bingo. Gastvrouwen zijn Marianne van Dulm, Willemien van der Hurk, Barbara Finkensieper.

Biljartclub de Pomhorst
Maandag t/m vrijdag van 9.00 -12.00 uur vrij biljarten.
De wedstrijden op de middagen
Bridgeclub de Pomhorst
Maandag 13.30–16.30 uur
Hobbygroep de Pomhorst
Maandag 13.30- 15.30 uur
Kosten: materiaalkosten.
Creaclub de Pomhorst
Dinsdag 13.30-15.30 uur
Kosten: materiaalkosten.
Liever bewegen dan moe
Oefenen vanuit de stoel. Dinsdag 10.00–11.00 uur
Kosten: € 18,00 voor 6 keer.
Blijf in Beweging
Woensdag 13.30-14.30 uur
Een sportief uurtje bewegen op muziek.
Docente: Hanne Mieke Spierings
Teken- en schildercursussen
Dinsdag 9.30-11.30 uur of 14.00-16.00 uur
Donderdag 9.30–11.30 uur of 14.00-16.00 uur
Lesblokken tekenen en schilderen:
Maandag 19.30–21.30  uur
Woensdag 19.30-21.30 uur
Volksdansen
Maandag 9.30-11.30 uur
Woensdag 9.00-10.00 uur ( 1 x per 2 weken)
Vrijdag 9.00–11.30 uur en 11.30–12.30 uur
Kosten € 3,50 per keer.

Aanmelden of informatie over de activiteiten in de Pomhorst:
Barbara Finkensieper, b.finkensieper@solidez.nl, 06-57872316.

Speeltuin Tuindorp

Koersbal
Elke maandag van 9.30 – 11.30 uur
Info bij T.Kleinrensink dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547, of B.Finkensieper Solidez
Kaartclub
Jokeren en Klaverjassen
Donderdag 13.00–17.00 uur
Info bij Kees Gunther 0317410752 of B.Finkensieper Solidez

Pieter Pauw

Body fit
Lekker bewegen op muziek
Woensdag 9.00–10.00 uur ( op de stoel)
Vrijdag 9.00–10.00 uur
Aanmelden of informatie Barbara Finkensieper, Pomhorst.

Ons Huis

Koffiemiddag
Woensdag, 13.30-16.30 uur.
Linedance
Dinsdag 13.30-15 uur, docent Anneke Patty.
Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König.
Tai Chi
Donderdag, 9.30-10.45 uur, docent Connie Witte.
Creatief club
Vrijdag, 10-12 uur, docente Marian van Dulm.

De Nude

Koffieochtend
Maandag 10-11.30 uur. Koffie en thee gratis.
Lunchcafé
Dinsdag, woensdag en vrijdag, 12-13.30 uur. Verschillende soort tosti’s en soepjes.
Wandelgroep
Woensdag, 10-12 uur. Aanmelden voor (gratis) deelname.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Van Valleihopper naar HaltetaxiRRReis

Tot nu toe kon iedereen gebruik maken van Valleihopper. Ook als u geen Wmo-pas had van de gemeente. Maar als u geen WMO-pas heeft kunt u vanaf april 2022 geen gebruik meer maken van de Valleihopper. Daarvoor in de plaats komt de provincie Gelderland met een nieuw vervoerssysteem: namelijk de HaltetaxiRRReis.

Wat is HaltetaxiRRReis
HaltetaxiRRReis is een aanvulling op het regulier openbaar vervoer. HaltetaxiRRReis is een deeltaxi zonder vaste route. U kunt gebruik maken van halteRRReis voor een reis binnen een straal van twee tot vijftien kilometer. Dit vervoer is van halte-tot-halte of van halte naar een trein-of busstation. Het reizen met haltetaxiRRReis is alleen mogelijk op tijdstippen dat er geen ander openbaar vervoer beschikbaar is. Uiteraard kunnen rolstoelgebruikers ook mee met haltetaxiRRReis. Hiervoor zijn speciale voertuigen ingericht.

HaltetaxiRRReis bestellen
U moet de reis vooraf reserveren, minimaal 1 uur en maximaal 2 maanden van te voren. U kunt de haltetaxiRRReis bestellen via de website , via de RRReis-app, via de 9292-app of via telefoonnummer 085 004 66 99. Het tarief bestaat uit een opstaptarief van €2,02 + €0,36 per kilometer.

Voor meer informatie open de Brochure haltetaxiRRReis


Blijf bewegen

Sportservice Wageningen organiseert de aankomende periode een aantal programma’s voor senioren (55 jaar en ouder);

* Op 20, 21, 25 en 25 april organiseren zij fittesten voor 55+;

* In mei gaan ze van start met een wandelgroep en een beweeggroep.

Beide duren 10 weken. Bij de beweeggroep maakt men kennis met een aantal lokale sport- en beweegaanbieders;

* In mei/juni willen ze starten met een cursus valpreventie voor hen die geïnteresseerd zijn.

FITTEST EN BEWEEGADVIES
Graag brengen zij u op de hoogte van hun aankomende aanbod voor mensen van 55 jaar en ouder. Op 20, 21, 25 of 26 april kunt u bij OBS de Tarthorst, Tarthorst 4 terecht om uw gezondheid te laten testen en krijgt u aansluitend beweegadvies. De fittest voeren zij uit in samenwerking met Fysiotherapie Vis. Met testen als kracht, lenigheid, bloeddruk en uithoudingsvermogen. De fittest duurt 45 minuten. Deelname is gratis. Mocht u willen deelnemen dan kunt u de voorkeur van tijdstip en dag per telefoon doorgeven.

BEWEEGPROGRAMMA
Vanaf mei 2022 start er een wandel- en een beweeggroep. Met de wandelgroep gaat u tien weken wandelen onder begeleiding. Om tegemoet te komen in de kosten vragen wij voor deelname aan de wandelgroep een bijdrage van €5,00 en de beweeggroep van €15,00 euro. Met de beweeggroep maakt u in 10 weken tijd kennis met verschillende sporten en hun aanbieders. Plezier in bewegen staat voorop.

VALPREVENTIE
Vitaal ouder worden daar zetten zij xich voor in. Naarmate u ouder wordt vergroot de kans op valincidenten met ernstige gevolgen tot dien. Zij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan een voorkom vallen cursus. In samenwerking met fysiotherapie Groothuis leert u in maximaal 10 weken tijd zaken waarop u moet letten buiten en rondom huis. U krijgt tips mee over wat u kunt doen en u krijgt informatie over mogelijke risicofactoren. Zij leren u niet echt vallen maar het voorkomen van vallen, zodat u zich vertrouwt en zelfredzaam voelt. De cursus gaat bij voldoende interesse in het voorjaar van start en hiervoor vragen zij een eigen bijdrage. Dag/tijdstip nog in overleg.

Meer informatie en opgeven bij:

BERRY HELLEGERING
BUURTSPORTCOACH EN VERENIGINGSADVISEUR
Aanwezig. maandag t/m vrijdag
Tel. 06 – 10 88 68 29


Knarrenhof nieuwe partner van het Platform Wageningse Ouderen.

In februari 2022 is de initiatiefgroep Knarrenhof Wageningen toegetreden als partner van het Platform Wageningse Ouderen. Door deze samenwerking is het platform nog beter in staat de belangen voor senioren in beeld en onder de aandacht te brengen.

Met ondersteuning van de landelijke stichting Knarrenhof  wil de initiatiefgroep nabij het centrum van Wageningen een hof van 20 á 24 woningen realiseren, hoofdzakelijk bestemd voor senioren. Zij streeft daarbij een mix van koop- en huurwoningen voor bewoners met een diverse achtergrond en dito koop-/huurkracht. In dit hof woont een ieder zelfstandig maar kijkt om naar zijn/haar buren door gezamenlijke activiteiten zoals het onderhoud van de binnentuin of het beheer van het gemeenschapshuis,. Maar ook een boodschap of een klusje voor elkaar kan hierbij horen.

Jeroen Roelofs, Astrid Kengen,  Marieke Griffioen en Bram ten Cate vormen de initiatiefgroep in Wageningen. Hun blik op seniorenhuisvesting reikt verder dan het realiseren van een “Knarrenhof”. Met hun inmiddels opgebouwde expertise kunnen zij goed opkomen voor huisvestings-belangen van senioren bij andere spelers op de woningmarkt en omwonenden. Een speerpunt daarbij is het bewerkstelligen dat “senioren” specifiek in gemeentelijke bestemmingsplannen worden onderscheiden en benoemd.

Kijk voor meer informatie op www.knarrenhof.nl. Voor vragen kun je terecht op info@knarrenhof.nl