Knarrenhof nieuwe partner van het Platform Wageningse Ouderen.

In februari 2022 is de initiatiefgroep Knarrenhof Wageningen toegetreden als partner van het Platform Wageningse Ouderen. Door deze samenwerking is het platform nog beter in staat de belangen voor senioren in beeld en onder de aandacht te brengen.

Met ondersteuning van de landelijke stichting Knarrenhof  wil de initiatiefgroep nabij het centrum van Wageningen een hof van 20 á 24 woningen realiseren, hoofdzakelijk bestemd voor senioren. Zij streeft daarbij een mix van koop- en huurwoningen voor bewoners met een diverse achtergrond en dito koop-/huurkracht. In dit hof woont een ieder zelfstandig maar kijkt om naar zijn/haar buren door gezamenlijke activiteiten zoals het onderhoud van de binnentuin of het beheer van het gemeenschapshuis,. Maar ook een boodschap of een klusje voor elkaar kan hierbij horen.

Jeroen Roelofs, Astrid Kengen,  Marieke Griffioen en Bram ten Cate vormen de initiatiefgroep in Wageningen. Hun blik op seniorenhuisvesting reikt verder dan het realiseren van een “Knarrenhof”. Met hun inmiddels opgebouwde expertise kunnen zij goed opkomen voor huisvestings-belangen van senioren bij andere spelers op de woningmarkt en omwonenden. Een speerpunt daarbij is het bewerkstelligen dat “senioren” specifiek in gemeentelijke bestemmingsplannen worden onderscheiden en benoemd.

Kijk voor meer informatie op www.knarrenhof.nl. Voor vragen kun je terecht op info@knarrenhof.nl


Seniorenagenda maart 2022

Pomhorst
Teken- en schildercursussen
Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur;
Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur;
Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro.
Lesblokken tekenen en schilderen
Maandag, 19.30–21.30 uur,
Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.
Volksdansen
Maandag, 9.30–11.30 uur,
Woensdag, 9–10 uur (1 x per 2 weken),
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.
Kaarten
Bridge op maandag 13.30-16.30 uur;
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;
Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.
Biljarten
Maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur, vrij biljarten,
wedstrijden in de middag,
Liever bewegen dan moe
Oefenen vanuit de stoel, dinsdag, 10-11 uur, kosten 18 euro voor 6 keer.
Bewegen op muziek
Woensdag 13.30-14.30 uur, docent Hanne Mieke Spierings.
Hobbygroep
Maandag, 13.30-15.30 uur, kosten: materiaalkosten.
Creaclub de Pomhorst
Dinsdag, 13.30- 15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Tuindorp
Kaartclub
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13–17 uur,
Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper, Solidez
Koersbal
Maandag, 9.30-11.30 uur,
T. Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547

Zangkoor Herfstklanten
Oud-Hollandse liedjes en evergreens, dinsdag, 13.45-15.15 uur.
Info: J.Stork, 0318–430135.

Pieter Pauw
Body fit
Lekker bewegen op muziek
Woensdag, 9–10 uur (op de stoel),
Vrijdag, 9–10 uur.
Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

Ons Huis
Koffiemiddag
Woensdag, 13.30-16.30 uur.
Creatief club
Vrijdag, 10-12 uur, voor ouderen, docente Marian van Dulm.
Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet, 20 lessen voor 87 euro.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König, 20 lessen voor 87 euro.
Linedance
Dinsdag 13.30-15 uur, docent Anneke Patty.
Quilten
Donderdag, 9.30-11.30 uur, aanmelden beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.
Gespreksgroep
Ontmoeting en zingeving; donderdag van 10–11.30 uur, kosten 75 euro voor zes bijeenkomsten. Gaat binnenkort van start. Informatie: Bertha Diaz Gomez (0317-419171).

De Nude
Koffieochtend
Maandag 10-11.30 uur. Koffie en thee gratis.
Lunchcafé
Dinsdag, woensdag en vrijdag, 12-13.30 uur. Verschillende soort tosti’s en soepjes.
Wandelgroep
Woensdag, 10-12 uur. Aanmelden voor (gratis) deelname.
Lunchbuffet
Donderdag, 12-13 uur. Kosten: 4 euro. Opgeven: denude@solidez.nl of 0317-419171
Oosters buffet
Vrijdag 4 maart. Inloop 17 uur, buffet van 17.30-19.30 uur. Volwassenen 9,50 euro , kinderen 5 euro. Reserveren een week van tevoren: denude@solidez.nl of 0317-419171
Nationale pannenkoekdag
Vrijdag 18 maart. Inloop 10.45-12.30 uur. Kinderen van de OBS de Wereld zetten de senioren van de stad in het zonnetje met pannenkoeken en dans en muziek. Kosten € 3.50. Koffie en thee gratis. Aanmelden uiterlijk woensdag 16 maart. Opgeven: denude@solidez.nl of 0317-419171.

bblthk: Geheugenhuis
Elke laatste woensdag van de maand organiseert het Odensehuis in de bblthk van 11-13 uur een gratis inloopmoment van het Geheugenhuis, voor informatie en materiaal over langer zelfstandig thuis en goed leven met dementie. Deskundige gastheren en -vrouwen kunnen met u in gesprek gaan over wat waar te vinden is en hebben informatie over ondersteuning en praktische hulp.

Senioren Wageningen
23 maart: fietstocht voor leden en aspirant-leden. Verzamelen 13.20 uur bblthk.
28 maart: ALV en etentje voor leden en aspirant-leden en introducees.
Voor informatie over opgeven: www.seniorenwageningen.nl

KBO-PCOB
Op donderdag 3 maart, 14.30 uur, geeft Dré van Marrewijk een presentatie over het Werelderfgoed: wat is die lijst van UNESCO Werelderfgoed, wat betekent het, wat staat erop en welke rol speelt Nederland daarbij? Van Marrewijk was de landelijk coördinator voor het UNESCO Werelderfgoed in Nederland en werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 14.30 uur, Verrijzeniszaal, Bergstraat 17.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Cathe Kwakkenbos, c.kwakkenbos@solidez.nl, 0317-413377, 06-82068481); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.


Seniorenagenda februari

Pomhorst

Teken- en schildercursussen
Dinsdag, 9.30-11.30 uur of 14-16 uur;
Donderdag, 9.30-11.30 of 14-16 uur;
Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro.
Lesblokken tekenen en schilderen
Maandag, 19.30-21.30 uur,
Woensdag, 19.30-21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.
Volksdansen
Maandag, 9.30-11.30 uur,
Woensdag, 9-10 uur (1 x per 2 weken),
Vrijdag, 9-11.30 uur en 11.30-12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.
Kaarten
Bridge op maandag 13.30-16.30 uur;
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;
Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.
Biljarten
Maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur, vrij biljarten,
wedstrijden in de middag,
Liever bewegen dan moe
Oefenen vanuit de stoel, dinsdag, 10-11 uur, kosten 18 euro voor 6 keer.
Bewegen op muziek
Woensdag 13.30-14.30 uur, docent Hanne Mieke Spierings.
Hobbygroep
Maandag, 13.30-15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Tuindorp

Kaartclub
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13-17 uur,
Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper, Solidez
Koersbal
Maandag, 9.30-11.30 uur,
T. Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547
Zangkoor Herfstklanten
Oud-Hollandse liedjes en evergreens, dinsdag, 13.45-15.15 uur.
Info: J.Stork, 0318-430135.

Pieter Pauw

Body fit
Lekker bewegen op muziek
Woensdag, 9-10 uur (op de stoel),
Vrijdag, 9-10 uur.
Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

Ons Huis

Koffiemiddag
Woensdag, 13.30-16.30 uur.
Creatief club
Vrijdag, 10-12 uur, voor ouderen, docente Marian van Dulm.
Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet, 16 lessen voor 70 euro.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König, 16 lessen voor 70 euro.
Tai chi
Donderdag, 9.30-10.45 uur, docent Connie Witte, 14 lessen voor 60 euro.
Linedance
Dinsdag 13.30-15 uur, docent R. Boerman.
Quilten
Donderdag, 9.30-11.30 uur, aanmelden beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.
Gespreksgroep
Ontmoeting en zingeving; donderdag van 10-11.30 uur, kosten 75 euro voor zes bijeenkomsten. Gaat binnenkort van start. Informatie: Bertha Diaz Gomez (0317-419171).

bblthk

Geheugenhuis
Elke laatste woensdag van de maand organiseert het Odensehuis in de bblthk van 11-13 uur een gratis inloopmoment van het Geheugenhuis, voor informatie en materiaal over langer zelfstandig thuis en goed leven met dementie. Deskundige gastheren en -vrouwen kunnen met u in gesprek gaan over wat waar te vinden is en hebben informatie over ondersteuning en praktische hulp.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Cathe Kwakkenbos, c.kwakkenbos@solidez.nl, 0317-413377, 06-82068481).
Ons Huis: informatie en aanmelden: beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Verslag: Woonbehoeften van senioren: kan de gemeente daaraan voldoen?

Verslag: Naomi Berger (Spectrum)

Er waren 31 belangstellenden, inclusief inleiders en bestuursleden. Na de opening door de voorzitter van het Platform Wageningse Ouderen en de bestuurswissel met de nodige aandacht en bedankjes, hebben de sprekers hun visie op de woonbehoeften van ouderen in Wageningen gepresenteerd.

Wethouder Anne Janssen vertelde over het recente woonwensenonderzoek en de woonvisie van de gemeente. Een aantal mogelijke plekken, zoals Duivendaal, de Costerweg, de Dreijen, werden genoemd als locaties waar de gemeente specifiek voor ouderen wil bouwen.
De gemeente heeft plannen voor ontwikkeling van woningen die aantrekkelijk zijn voor senioren, maar er zijn wel degelijk uitdagingen. Zo gaf de wethouder aan dat met een stijging van huishoudens en inwoners er eigenlijk niet 2000 woningen bij zouden moeten komen, maar wel 4000 tegen 2030 om aan de woonbehoeften te kunnen voldoen. Afgelopen jaren is de focus vooral gericht geweest op studentenwoningen, maar daar zijn er nu in principe genoeg van. Mochten er nog studentenwoningen gebouwd worden, dan niet direct in Wageningen.
Uit het woonwensenonderzoek bleek dat ouderen graag dicht bij voorzieningen willen wonen, en dicht bij het centrum en hun sociale kring. Daar wil de gemeente dan ook graag zien dat er gebouwd wordt, alleen is het lastig dat er weinig beschikbare grond is.
De gemeente wil het bouwen voor senioren aantrekkelijk maken voor bouwbedrijven, door voorrang te geven aan bouwprojecten voor ouderen specifiek. Ook kan gedacht worden aan het opkopen van grond door de gemeente zelf, zodat ze zelf aan de knoppen zit en sneller kan schakelen. Daarnaast is het zo’n prijzige en grote uitdaging, dat subsidie van het Rijk eigenlijk nodig is, dus hier wordt ook naar gekeken.
De gemeente vindt het heel belangrijk dat er genoeg betaalbare woningen zijn voor senioren, maar dit moet niet betekenen dat de woningen minder dan 65 m² worden. Op ruimte en betaalbaarheid wil de wethouder dus niet inleveren. Uit het woonwensenonderzoek bleek namelijk dat ouderen graag een extra slaapkamer hebben, om te gebruiken als hobbykamer of als er kleinkinderen blijven slapen.
De grootste uitdaging is het gebrek aan locaties om te bouwen en de financiële haalbaarheid, want bouwen is duur en wordt ook steeds duurder, dus moet er inderdaad misschien iets ingeleverd worden. Er wordt vanuit de gemeente nu onderzoek gedaan waar eventueel gebouwd kan worden voor ouderen, en mocht het niet lukken om in het centrum te bouwen, dan wordt gekeken naar omliggende gemeenten.

Annelies Barnard (Woningstichting) vertelt over hun seniorenbeleid.
De afgelopen tien jaar heeft de Woningstichting 600 tot 880 woningen gebouwd voor starters en senioren. Het is belangrijk dat deze betaalbaar blijven en we hebben veel verduurzaamd. Uit eigen onderzoek blijkt dat 32% van de 85-plussers zelfstandig wil en kan wonen.
Een ander belangrijk gegeven is dat mensen erg eenzaam kunnen zijn. 50% is eenzaam en 12% is extreem eenzaam. Hiervoor worden veel dingen georganiseerd om dit op te lossen en verbinding met elkaar te krijgen.
Er zijn uiteenlopende redenen waarom ouderen gaan verhuizen. Dit kan zijn vanuit nood, dus als iemand van de trap valt en niet anders meer kan, of vanuit wens. De Woningstichting raadt iedereen aan om nu al na te denken over wat de toekomstige woonwensen zijn. Vaak zie je dat binnen een huishouden de woonwensen al uiteenlopen; zo willen vrouwen vaak eerder verhuizen dan hun man. Bij overlijden van een partner blijven mannen vaker in het huis, en zie je dat vrouwen vaak sneller kleiner gaan wonen.
Een van de medewerkers van de Woningstichting is er speciaal voor ouderen. Zij kan helpen om te kijken wat de mogelijkheden zijn, om te onderzoeken wat andere woningen kunnen zijn. De Woningstichting adviseert alleen op aanvraag, en vaak helpt ze ook om het wonen in de huidige woning fijner te maken. Denk bijvoorbeeld aan WMO-aanvragen bij de gemeente, en aanpassingen, bijvoorbeeld voor een traplift.
De grootste uitdaging is dat er niet genoeg goede plekken zijn om te bouwen. We moeten dus denken aan creatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld een kantoorgebouw ombouwen naar woningen. Hierin moeten we samen optrekken en dat is al een uitdaging op zich.

Janneke Talman en Paula Vonck, Woonadviescommissie. De WAC bestaat uit zes vrijwilligers met verschillende achtergronden en expertise. De WAC komt op aanvraag langs en gaat na of die woning levensloopbestendig is. Zo kun je denken aan ramen die niet te hoog moeten zitten of met te veel kracht open en dicht moeten, en een gang die breed genoeg is om zowel een kinderwagen, rugzakken en schoenen, of een rollator of scootmobiel te bergen. De WAC adviseert welke aanpassingen gedaan kunnen worden om woningen beter leefbaar te maken voor onder meer senioren. De WAC pleit ervoor om alle nieuwbouw levensloopbestendig te bouwen.

Hanita Arns, makelaar. Het grootste probleem dat zij ziet, is dat er te weinig woningen zijn. In haar carrière heeft zij nog nooit eerder meegemaakt dat het zo lastig kan zijn om ertussen te komen voor kopers. De oplossing is bouwen, bouwen, bouwen, maar er zijn meerdere factoren waarom dat niet zo makkelijk is. Verder is doorstroming erg belangrijk, zodat er genoeg huizen voor starters en gezinnen beschikbaar komen. Mensen worden ouder, en blijven langer vitaal en dus ook zelfstandig wonen. Er is dus weinig stimulans of reden voor ouderen om door te stromen naar een kleinere woning.
Verhuizen door senioren gebeurt uit nood of uit wens. Arns raadt aan dat mensen nu al gaan nadenken over hun woonbehoeften of woonwensen, voordat ze noodgedwongen moeten gaan verhuizen. En ga bijvoorbeeld eens met een makelaar in gesprek om je te oriënteren op de mogelijkheden.
Er zijn verschillende woonwensen onder ouderen. Zo zijn er mensen die graag in een hofje zouden wonen met een gemeenschappelijke ruimte en tuin. Dit hoeft niet een hofje te zijn met enkel ouderen, maar er kan een mix zijn van ouderen, starters, en gezinnen. Ook zijn er mensen die liever in een appartement willen wonen, waarbij alles gelijkvloers is, of kun je liever een gelijkvloerse woning hebben met klein tuintje. Het belangrijkste advies dat Arns heeft is dat we moeten (blijven) letten op out of the box oplossingen.

Jeroen Roelofs is coördinator van het Knarrenhofinitiatief in Wageningen. Hij vertelt over de Knarrenhof, dat in meerdere steden in Nederland bestaat. Daarbij hebben mensen een gemeenschappelijke tuin, waar samen getuinierd en/of gerecreëerd kan worden. Ook is er vaak een gemeenschappelijke binnenruimte voor hobby’s of bijeenkomsten.
Het is niet zo dat mensen in een Knarrenhof samenleven en voor elkaar zorgen per se, maar hier is wel de mogelijkheid voor. Iedereen heeft een eigen voordeur, dus als bewoner heb je als je wilt wel jouw privacy. Door samen te bouwen met meer mensen, kan er meer.
Wie geïnteresseerd is: zoek de site van Knarrenhof en klik op Wageningen, en meld je aan. Hoe meer mensen aangemeld zijn, hoe meer mogelijkheden en hoe groter de kans dat het gerealiseerd kan worden.

Na de inleiders bespraken we samen vier stellingen.
1. Voor samenwerking moet out of the box gedacht worden.
2. Alle nieuwbouw moet levensloopbestendig zijn.
3. Hoe kunnen we doorstroombeleid aantrekkelijker maken?
4. In hoeverre willen of kunnen ouderen concessies doen in hun woonwensen?

Iedereen zat in een cirkel en had een groen en rood kaartje en bij elke stelling moest iedereen eerst aangeven of hij/zij het met de stelling oneens of eens was. Gerrit Dijkerman (Spectrum) trad op als gespreksleider, bracht het gesprek op gang en stelde vervolgvragen die de discussie verder brachten. De stellingen 3 en 4 zijn op aandringen van de deelnemeers ontdaan van ‘moet’.

Het volgende kwam ter sprake:
1. Voor samenwerking moet out of the box gedacht worden;
– Het is belangrijk om altijd flexibel te blijven in goede samenwerking.
– Het is een beetje een open deur, want uiteraard moet er out of the box gedacht worden.
– Inherent aan samenwerking is dat je niet iets alleen doet, want je kunt niet alleen out of the box denken, je hebt daar altijd samenwerking voor nodig om meerdere invalshoeken te hebben.
– Het blijft wel moeilijk om die samenwerking goed te doen, want veel van de plannen die eerder gemaakt zijn, zijn niet uitgevoerd uiteindelijk. Dan gaat er iets mis in de samenwerking?
– Het is belangrijk om de doelen dus goed scherp te houden, wat je wilt bereiken en hoe?
– Een voorbeeld van out of the box denken: prefab-huizen. Daardoor kun je kostenefficiënt werken en dat gaat ook snel. Je moet er meerdere partijen bij betrekken die je nu misschien niet kent. Zo kan het een stuk goedkoper en sneller.

2. Alle nieuwbouw moet levensloopbestendig zijn.
– Het is zonde als woningen maar beperkt houdbaar zijn, dus ja, graag levensloopbestendig bouwen.
– In het geval van tiny houses, die ook worden gebouwd, kunnen niet levensloopbestendig zijn. Voor specifieke groepen kun je daar dus wel van afwijken. Die mensen kiezen er bewust voor om kleiner te wonen.
– Mooi slopen: je hebt alleen de draagmuren en binnen kun je de muren veranderen en verzetten zodat het huis mee kan groeien met de woonbehoefte en wensen van de bewoner.
– Bezwaar: Als je levensloopbestendig gaat bouwen, dan zitten zo meteen heel veel ouderen in hele grote huizen en verhinder je doorstroming.
Bouwen in een hofjes-structuur brengt iedereen bij elkaar in hetzelfde gebouw, met kleinere en grotere woningen en de mogelijkheid te verhuizen van het een naar het ander. Daarbij heb je een gemeenschappelijke ruimte waar je ook gebruik van kunt maken en dezelfde leefomgeving, zodat het niet echt voelt als verhuizen of je je sociale kring en binding met de buurt mist. Daardoor blijft doorstromen goed mogelijk.

3. Hoe kunnen we doorstroombeleid aantrekkelijker maken?
– Je zou mensen die doorstromen een belastingvoordeel kunnen geven.
– Ook zou het handig zijn latrelaties belastingtechnisch te stimuleren bij elkaar in te trekken. Slimme regelingen van het Rijk kunnen meer mogelijkheden bieden.
– Mensen die doorstromen naar een kleinere woning zouden hun huidige huurkosten moeten kunnen vasthouden.
– Ook kan bekeken worden of sociale huurwoningen aan huurders te koop aangeboden kunnen worden.
– Er kan gedacht worden aan voorrang voor senioren die in Wageningen wonen, voor die nieuwbouwprojecten.

4. In hoeverre willen of kunnen ouderen concessies doen in hun woonwensen?
– Mensen zullen wel concessies moeten doen, vaak doen mensen dit pas als het niet anders kan. In het geval dat men moeite krijgt met traplopen, kan dat pas de reden zijn om bijv. hun grote tuin op te geven om kleiner en aangepast te wonen.
– Investeren in mobiliteit. We hebben heel erg gedacht vanuit dat ouderen graag centraal willen wonen, in het centrum, maar er kan ook gekeken worden naar wonen aan de randen, en daarvoor investeren in mobiliteit. Denk aan extra vervoer en voorzieningen die naar je toe komen.


Geen film in januari

Bericht van de filmcommissie 50+Wageningen

Door de grote onzekerheid over de duur van de Coronamaatregelen en de eventuele heropening van de bioscoop in januari hebben we besloten in overleg met het Heerenstraat Theater om de voorstelling van 20 januari te annuleren en ons voorlopig te richten op de volgende geplande datum: 17 februari.


Age de Vries overleden

Met het overlijden van Age de Vries verliezen we een markante en bescheiden man die op diverse manieren betrokken was bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor Wageningse ouderen. Hij was lid van het bestuur van ANBO in Wageningen en onmisbaar toen daarna de lokale vereniging Senioren Wageningen ontstond. Jarenlang was hij webmaster van CSWO, en hij ondersteunde de vorming van het Platform Wageningse Ouderen.

Naast natuur gaf film hem bezieling. Bij de 50+Bios zocht hij mede de films uit. Hij verzorgde de aankondigingen zowel met wervende tekst in de mail als mondeling in de bioscoop voorafgaand aan de voorstelling.

We zullen Age missen en wensen zijn nabestaanden sterkte en troost.

Bestuur Platform Wageningse Ouderen