Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

Signaleren kun je Leren

Op donderdag 2 juni organiseren Platform Wageningse Ouderen, vrijwilligerscentrale Wageningen en Startpunt  in de bibliotheek (aanvang/inloop 19.30 uur) een interactieve theatershow, verzorgd door 'Theater aan de Lijn'. In een humorvol programma komen verschillende thema's aan de orde hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gesignaleerd. Niet alleen voor zorgverleners en mantelzorgers, nee ...
Verder Lezen

Seniorenagenda Mei 2022

KBO-PCOB 9 mei, 14.30 uur: themamiddag ‘De Reddingsbrigade Nederland’, in de Verrijzeniszaal, Bergstraat. OldStars tafeltennis Donderdagen 14-16 uur: OldStars tafeltennis: onder leiding van een trainer/begeleider op speelse wijze veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl Senioren Wageningen ...
Verder Lezen

Werkgroep “Wonen” met open brief aan college B&W

De binnen het platform nieuw opgerichte werkgroep "Wonen" is van start gegaan  met een open brief aan het te vormen college van Burgemeester en Wethouders. Het platform was helaas niet uitgenodigd voor een mondelinge reflectie aan het eind van het coalitieoverleg. Temeer belangrijk de open brief ruimhartig te delen met ...
Verder Lezen

Blijf bewegen

Sportservice Wageningen organiseert de aankomende periode een aantal programma’s voor senioren (55 jaar en ouder); * Op 20, 21, 25 en 25 april organiseren zij fittesten voor 55+; * In mei gaan ze van start met een wandelgroep en een beweeggroep. Beide duren 10 weken. Bij de beweeggroep maakt men ...
Verder Lezen

Seniorenagenda april 2022

KBO-PCOB 7 april 2022, 14.30 uur: Algemene ledenvergadering; aansluitend ‘Van Berg tot Berg’ van Piet van Pluuren, met mooie beelden van de Wageningse Berg tot de Grebbeberg. In de Verrijzeniszaal, Bergstraat. 14 april 2022, Witte Donderdag themamiddag ‘Jezus uit de Kunst’ door Ben Piepers, aanvang 14.30 uur in de Verrijzeniszaal, ...
Verder Lezen