Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

OldStars Tafeltennis bij SHOT

Heb je jarenlang getafeltennist, speelde je het soms op de camping of ben je gewoon benieuwd hoe leuk tafeltennis is? Dan hebben we goed nieuws! OldStars tafeltennis wordt vanaf 4 november 2021 georganiseerd bij SHOT in Wageningen. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+ ...
Verder Lezen

Verslag: Woonbehoeften van senioren: kan de gemeente daaraan voldoen?

Verslag: Naomi Berger (Spectrum) Er waren 31 belangstellenden, inclusief inleiders en bestuursleden. Na de opening door de voorzitter van het Platform Wageningse Ouderen en de bestuurswissel met de nodige aandacht en bedankjes, hebben de sprekers hun visie op de woonbehoeften van ouderen in Wageningen gepresenteerd. Wethouder Anne Janssen vertelde over ...
Verder Lezen

Bestuurswissel Platform Wageningse Ouderen

Bij de plenaire vergadering van het Platform Wageningse Ouderen op 13 oktober 2021 zijn voorzitter Martin Keijbets, penningmeester Elly Croon en bestuurslid Will Hermanussen afgetreden. De laatste twee blijven nog wel actief als bestuurslid bij KBO-PCOB. Keijbets was voorzitter sinds 1 februari 2017, wat hij enige tijd combineerde met het ...
Verder Lezen

Buurthuis activiteiten september

Teken- en schildercursussen, Pomhorst Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur; Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur; Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro; Start in de derde week van september. Lesblokken tekenen en schilderen: Maandag, 19.30–21.30 uur , Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro. Volksdansen, Pomhorst Maandag, ...
Verder Lezen

Hervatting 50+Bios

Het moment van hervatting van het filmprogramma is na de vakantie aanstaande. In overleg met het theater zou de 50+Bios in september -onder handhaving van de anderhalve meter regel- weer van start kunnen. Op donderdag 16 september zijn dan twee zalen beschikbaar met een totaal aantal stoelen van 60. De ...
Verder Lezen