Samen naar een fittere toekomst!

Deelnemers gezocht voor het VOILA-onderzoek (60+): Een onderzoek naar gezonder en fitter ouder worden

Verschillen in veroudering tussen mensen onderzoeken

De Wageningen Universiteit doet samen met de Universiteit Maastricht en het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek naar gezond ouder worden. Gezondheid en conditie nemen vaak af als we ouder worden. Dit heeft te maken met het verlies van spiermassa en de achteruitgang van allerlei processen in ons lichaam. We weten dat dit over het algemeen tegengegaan kan worden met een gezonde leefstijl bestaande uit gezonde voeding en beweging. Maar het effect hiervan verschilt nogal van persoon tot persoon. Waardoor komt dat? Daar willen wij achter komen.

Wat staat er voor u tegenover?

 • U ontvangt voor uw deelname 12 weken lang gratis gezonde, voedingsrijke supplementen, u sport gratis en ontvangt een vergoeding van 150 euro bij voltooien van het onderzoek, plus eventuele reiskosten;
 • U draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar gezonder en fitter ouder worden;
 • U verbetert mogelijk uw gezondheid en fitheid;
 • U leert andere mensen kennen waarmee u gezellig samen gaat sporten.

Wanneer kunt u meedoen?

 • U bent 60 jaar of ouder
 • U heeft moeite met opstaan uit een stoel (dit kost moeite, of lukt alleen met handsteun)
  OF
  U gebruikt u een wandelstok, looprek of rollator wanneer u de deur uit gaat
 • U woont binnen 30km van Wageningen

Als u aan deze criteria voldoet kan dit onderzoek interessant zijn voor u! Mogelijk heeft u interesse in deelname, hieronder vindt u een korte uitleg.

Wat houdt het onderzoek in?

Tijdens dit onderzoek combineren we eiwitrijke, gezonde voeding en krachttraining. Wij onderzoeken wat het effect is op de spieren, darmgezondheid, stofwisseling en immuunfunctie, omdat deze een belangrijke rol spelen bij het ouder worden. Door dit bij verschillende oudere mensen te meten, kunnen we kijken voor welke mensen de gezonde leefstijl wel of juist niet goed werkt, en wat daar de onderliggende reden voor is. Het uiteindelijke doel is om 60-plussers te helpen gezonder en fitter ouder te worden, zodat zij de dingen kunnen blijven doen die ze leuk vinden.

Belangrijk om te weten:

 • Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.
 • Het onderzoek duurt ongeveer 4 maanden
  • Aan het begin en einde is er een testperiode van 1-2 weken;
  • Tussen de testperiodes in volgt u 12 weken een voedings- en bewegingsprogramma, waarin u:
   • Gepersonaliseerd voedingsadvies volgt;
   • 2x per dag voedingsrijke supplementen neemt (voedingspoeders met eiwit, vezels, vitamine D en calcium);
   • 3x per week (maandag – woensdag – vrijdag) in een klein groepje gaat trainen om de spieren sterker te maken. Dit wordt gedaan onder leiding van een professionele trainer en is geschikt voor elk niveau.
 • De volgende groepen starten rond eind augustus/begin september
  • Deze groepen willen wij binnenkort vullen, daarvoor vinden er op dit moment informatiebijeenkomsten en geschiktheidsonderzoeken plaats

Bekijk voor meer informatie onze website  VOILA onderzoek: gezonder eten en bewegen in kleine groepjes om fitter en gezonder ouder te worden (60+) – WUR

Heeft u vragen of interesse in deelname aan dit onderzoek? Mail dan naar voila@wur.nl of bel naar 317 480 950 (ma-vrij tussen 9:00 en 17:00 uur).

 

Met vriendelijke groet,

Het VOILA onderzoeksteam


Senioren Agenda Juni 2024

KBO-PCOB

Do 13 juni, 14.30: Lezing “Pensioenen”, door John Kerstens in De Verrijzeniszaal naast de Joh. de Doperkerk, Bergstraat 17.
Di 14 mei, 18 uur: samen uit eten bij restaurant “Voldaan”, Rijn IJssel Vakschool, Marijkeweg 5, Wageningen. Opgeven bij Leida van Laar vóór 12 juni via 0317-420983 (na 18.00 uur).

SENIOREN WAGENINGEN

Wo 19 juni: Fietstocht voor leden en aspirant-leden. Verzamelen vóór de bibliotheek om 13.20. Reservedatum 26 juni. Aanmelden via secretaris@seniorenwageningen.nl. Meer informatie via seniorenwageningen.nl

RUMAH KITA

Za 15 juni, 10 – 18 uur: Pasar Malam, Plein 15 Augustus 1, Wageningen. Gratis toegang.

WIJKHUIZEN

Voor het reguliere aanbod: Yvonne van Gestel (Ons Huis) 06 51205929/y.vangestel-vandepeppel@solidez.nl, Barbara Finkensieper (Pomhorst, senioren Noordwest, Tuindorp, Pieter Pauw) 06 57872316/b.finkensieper@solidez.nl of Cathe Kwakkenbos (Huis van de Nude) 06 82068481/c.kwakkenbos@solidez.nl.

HUIS VAN DE WIJK DE NUDE

Vrij 7 juni vanaf 17.30: buurtmaaltijd. Iedereen is welkom.
Elke wo, 12 – 14 uur: koffieochtend, wandelgroep en inloop digitale vragen: voor al je vragen over computers, smartphones, tablets en hulp bij online zaken.
Elke do-middag vanaf 12 uur: lunchbuffet.
Aanmelden via: 0317-419171 of via denude@solidez.nl

HUIS VAN DE WIJK ONS HUIS

Elke ma vanaf 17.30 uur: KomEet maaltijd. Kosten € 1,50 per persoon
Do 6 juni (en elke eerste donderdag van de maand), 17.30 – 19.30: Eten met zin. Kosten € 1,50 per persoon
Vrij 7 & 21 juni reguliere buurtlunch, vrij 28 juni speciale buurtlunch met pannenkoeken, verzorgd door leerlingen van groep 8 van de Brinkschool
Vrijdag 7 en 21 juni, 13.30-16: Repaircafé.

HUIS VAN DE WIJK DE POMHORST

Vrij 21 juni vanaf 14 uur: seniorenbingo, €3,50 per kaart.
Zo 23 juni, 13.30-16: senioren inloop.
Elke dinsdag, 10.30-12.30: inloop digitale vragen: voor al je vragen over computers, smartphones, tablets en hulp bij online zaken.
Elke maandag, 10 – 11 uur: inloop energie loket – voor al je vragen over te hoge energiekosten en moeite met rondkomen.
Vooraankondiging: donderdagmiddagen 1 en 18 juli & 15 en 22 augustus: Zomerschilderen.

TUINDORP

Maandag 10, 17 en 24 juni, 9.30 – 12 uur: Koersballen in Tuindorp. Kosten €1, plus lidmaatschap Tuindorp.

THUIS

Zondag 9 juni, 14.30: Filosofie Café Wageningen van het Humanistisch Verbond getiteld: “Over het doden van dieren en de plaats van de mens in de natuur” door Pauline de Bok. Kosten: € 10.
Donderdag 13 juni, 15.00: “Veilig financieel ouder worden”, georganiseerd door de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen
Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Werkgroep Wonen voor Ouderen Update Mei 2024

De Werkgroep Wonen voor Ouderen heeft zich ook de afgelopen tijd weer ingezet voor beleidsbeïnvloeding om zo snel mogelijk meer geschikte en aantrekkelijke woningen voor senioren te realiseren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met ontwikkelaars (o.a. van Vadapark en Duivendaal) en met de Woningstichting. We vinden het van belang, dat er bij seniorenwoningen voldoende zorg aanwezig is en blijft. Daarvoor hebben we contact met zorgorganisaties, o.a. Vilente. Ook hebben we contact met de wethouders Van Vulpen (Zorg) en Anne Janssen (Wonen). Ambtelijk zijn we gevraagd mee te denken over nieuw beleid m.b.t. woningsplitsing en denken we mee over de uitvoering van de Woonzorgvisie. We houden de belangrijkste ontwikkelingen in Wageningen en daarbuiten zo goed mogelijk in de gaten en haken daarop in. En we gaan af en toe op excursie.

Actuele aandachtspunten en vragen

1. Vadapark: unieke kans voor eigen woonwensen

Wij zijn als werkgroep o.a. betrokken bij ontwikkeling van het Vadapark aan de Costerweg. Daar zetten we ons in voor een Knarrenhof en voor een groot aantal aantrekkelijke geclusterde seniorenwoningen (sociale huur, middenhuur en koop) met ontmoetingsruimten, omzien naar elkaar en aanwezigheid van zorg. De ontwikkelaar, Steenvlinder, staat open voor speciale woonwensen, voor zover haalbaar. Bent u geïnteresseerd in het samenwonen met een paar familieleden of vrienden in een ‘friendswoning’ (d.w.z. gezamenlijke woonkamer met keuken en balkon, met voor ieder apart een woon-slaapkamer met eigen sanitair)? Of wilt u graag met familie of vrienden enkele woningen naast elkaar kopen op dezelfde verdieping? Of heeft u andere woonwensen? Het is nu tijd om erover na te denken en het met betreffende personen te bespreken. U kunt wensen kenbaar maken aan Steenvlinder en de mogelijkheden bespreken. De volgende plenaire bijeenkomst over het Vadapark is op woensdag 29 mei van 19 – 21 uur in het sportcomplex aan de Marijkeweg. Aanmelden kan via www.vadapark.nl

2. Hospi Housing: misschien interessant voor als u nu te groot woont

De gemeente Wageningen steunt samen met de WUR de jonge start-up Hospi Housing, met als doel het verminderen van de woningnood van (internationale) studenten, jongeren en andere kamerzoekers. Mensen, die een kamer over hebben, worden opgeroepen om deze tijdelijk te verhuren aan een woningzoekende. Hospi Housing ondersteunt zowel de woningzoekende als de potentiële verhuurder. Het kan voor beide kanten voordeel bieden. Voor de persoon of personen die in een (te) groot huis wonen, kan het bij een goede match naast de huuropbrengst ook gezelligheid brengen en verrijking van het leven. De woningzoekende betaalt als er een match is eenmalig 279 euro aan Hospi Housing, voor de verhuurder zijn de diensten van Hospi Housing gratis. Voor meer informatie, zie bijgaand ‘Hospi Housing handboek’.

3.   Heeft u vragen op financieel gebied m.b.t. doorstroming en/of zorg?

De werkgroep bemerkt terughoudendheid om door te stromen naar een senioren koop- of huurwoning vanwege ingeschatte nadelige financiële gevolgen. Ook bemerken we zorgen over de kosten van zorg als men ouder wordt. De werkgroep beraadt zich op goede manieren waarop uw vragen over deze onderwerpen beantwoord kunnen worden.  Waar loopt u tegenaan? Of welke inhoudelijke vragen heeft u op dit gebied? Wat zou voor u een belangrijk gespreksonderwerp zijn? Of waar wilt u uitleg over?
Het kan ook zijn, dat u al ergens goede informatie gevonden hebt die voor anderen ook interessant kan zijn. Dan horen wij dat ook graag.  Alle inbreng is op dit moment welkom.

4. Bijdragen aan of deelnemen in de Werkgroep Wonen voor Ouderen?

Onze werkgroep kan versterking gebruiken. Als u denkt iets te kunnen betekenen op basis van ervaring, interesse of deskundigheid, laat het weten. Dan gaan we graag met u hierover in gesprek.

 

Stand van zaken bouwlocaties en gemeentebeleid

Vadapark

Het Vadapark aan de Costerweg is een locatie die door de gemeente is bestemd overwegend voor senioren. Er komen 240 à 260 woningen in een parkachtige setting met veel groen en alleen fiets- en wandelpaden er doorheen. Momenteel wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Daarin is sprake van een Knarrenhof, een CPO-project, een aantal starterswoningen, enkele rijtjeswoningen en daarnaast een grote geclusterde woonvorm voor een brede groep senioren van zeer vitaal tot zorgbehoevend en bestaande uit sociale huur-, middenhuur- en koopwoningen. Onder een gedeelte van het complex is een parkeergarage gepland. In de geclusterde woonvorm voor senioren, bestaande uit 4 gebouwen zijn ook gemeenschappelijke ruimtes opgenomen. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid een ruimte zijn van waaruit een zorgorganisatie zorg zal verlenen. Onze werkgroep maakt zich vooral sterk voor het Knarrenhof en voor de geclusterde seniorenwoningen. De uitdaging is om van de geclusterde seniorenwoningen een aantrekkelijke woonvorm te maken voor een heel brede groep aan senioren, waar het mooi en gezellig wonen is, waar mensen naar elkaar omzien, en waar zorg is voor degenen die dat nodig hebben, zodat men er kan blijven wonen.
Op de bijeenkomst van 29 mei van 19 – 21 uur in het sportcomplex aan de Marijkeweg wordt het stedenbouwkundig plan en de (gefaseerde) planning van de bouw getoond en toegelicht. Voor meer informatie en aanmelding voor 29 mei, zie: https://steenvlinder.nl/projecten/wageningen

Duivendaal

In december 2023 is het Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld. Het gaat in Duivendaal om maximaal 240 woningen. Ook Duivendaal is door de gemeente bestemd voor overwegend senioren. De gemeente hanteert voor seniorenwoningen als minimumoppervlakte 65 m2.  In het stedenbouwkundig plan zijn 137 woningen opgenomen die gelijk aan of groter zijn dan 65 m2. Daarom heeft de raad unaniem een amendement aangenomen dat al deze 137 woningen seniorenwoningen moeten worden, dat wil zeggen, dat ze voldoen aan alle eisen die de gemeente aan seniorenwoningen stelt. Deze 137 woningen komen in eerste instantie gedurende drie maanden alleen voor senioren in de verkoop. Voor meer informatie zie: https://www.parkduivendaal.nl/

Menzis

De gemeente heeft het voornemen om de Menzis-locatie en de gebouwen daarop aan te kopen t.b.v. woningbouw, vooral voor starters en senioren. De planning is, dat de koopovereenkomst voor de zomer in de raad komt. Na de zomer begint dan de planontwikkeling. Menzis blijft nog tot eind 2026 in Wageningen, maar de meest westelijke vleugel komt vanaf 1 juli 2024 al leeg beschikbaar. Er is overleg met het Rijk voor tijdelijke opvang (van bijvoorbeeld Oekraïners of andere vluchtelingen) in deze vleugel voor 1 of 1,5 jaar. De gemeente is in overleg met de Woningstichting over plannen om deze vleugel daarna permanent over te nemen.

De Dreijen

Voor zover wij weten ligt de voortgang van fase 1 nog steeds stil vanwege beroep bij de Raad van State en ligt fase 2 nog stil vanwege lopende discussie tussen ontwikkelaar, WUR en gemeente. De projectleider is bij het schrijven van deze update op vakantie.

Overige locaties

Churchillweg-Dolderstraat
Op de locatie van de Vallei Auto Groep is een appartementencomplex in U-vorm gepland (overwegend levensloopbestendig en geschikt voor senioren) plus enkele 2 onder 1 kapwoningen. In totaal 70 – 80 woningen. De Nota van Uitgangspunten is momenteel in behandeling bij de raad. Voor meer informatie https://wageningen.notubiz.nl/document/13862149/1 en https://wageningen.notubiz.nl/document/13862155/1

Kolkakkerweg Noord
De Woningstichting realiseert er 80 à 90 sociale huurwoningen voor starters en senioren. Zie https://wageningen.raadsinformatie.nl/document/13079735/1#search=%22kolkakkerweg%20noord%
en  https://wageningen.raadsinformatie.nl/document/13079733/1#search=%22kolkakkerweg%20noord%22

Churchillweg en Spelstraat
Bestemmingsplan is vastgesteld. Dit gaat om 90 twee- en driekamerappartementen, waarvan 30 % sociale huur en 30 % middenhuur. Het zijn 20 driekamer appaementen van 65-68 m2 en 70 tweekamer appartementen van 31 – 40 m2. Zie https://wageningen.raadsinformatie.nl/document/13039069/1#search=%22spelstraat%22

Haverlanden
Op de locatie van autobedrijf van Capelleveen wordt gedacht aan 20 koopwoningen: 6 seniorenwoningen op de begane grond met tuintje en 14 maisonnettes op de verdieping geschikt voor starters.

Conclusie ten aanzien van nieuwbouw voor ouderen

Er zijn een aantal locaties waar plannen zijn voor seniorenwoningen. Vadapark is daarvan de meest interessante, omdat het hier om het grootste aantal gaat en omdat er een brede mix aan seniorenwoningen komt: zowel een Knarrenhof als een grote geclusterde woonvorm met aantrekkelijke woningen voor 50+ers, waarbij er aandacht is voor community-vorming en voor zorg nabij. Maar ook op andere plaatsen zijn er dus seniorenappartementen in voorbereiding, waarbij de Woningmarktstrategie van de gemeente zorgt voor een mix van woningen in verschillende prijsklassen, huur en koop. Maar de eerste paar jaar zullen er helaas nog niet veel van deze woningen gereedkomen. Wij zullen proberen u op de hoogte te houden.

Woonzorgvisie gemeente Wageningen

De gemeente heeft in april de Woonzorgvisie 2024 – 2034 vastgesteld. We hebben kritiek geuit, met name op cijfers in het rapport die niet kloppen of niet gebaseerd zijn op de visie uit het rapport, maar we zijn in het algemeen positief over deze Woonzorgvisie. De grote problemen en de hoge urgentie komen helder naar voren. En er zijn veel punten verwerkt die in het participatietraject o.a. door onze werkgroep zijn ingebracht. Daarmee is het meer dan een standaardproduct geworden en ademt het Wageningse ambities. Van belang in Wageningen is dan altijd, dat het van ambities tot realisatie komt. Waar het nu dus vooral op aan komt, is dat er snel een goede, concrete, realistische uitvoeringsagenda komt en ook uitgevoerd wordt. Dat proces is inmiddels gestart.


BIJEENKOMST VEILIG FINANCIEEL OUDER WORDEN

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 juni van 15.00 – 16.30 uur bij Thuis Wageningen Stationsstraat 32.

Ouder worden brengt vragen met zich mee. Hoe regel ik mijn financiën? Waar let ik op? Wat is het juiste moment om zaken te regelen? Hoe zorg ik ervoor dat het veilig gebeurt?
De Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden Wageningen organiseert een voorlichtingsmiddag over deze onderwerpen. Een lokale Alliantie is een netwerk van deelnemers uit de publieke en private sector ( bijvoorbeeld Thuiszorg en bank/notaris), die hun kennis delen om financieel en/of andere vormen van misbruik te voorkomen.

– Carin Massen van de Rabobank vertelt iets over de maatregelen die u kunt treffen voor een financieel veilige oude dag en over wat een bancaire volmacht inhoudt.
– Kandidaat-notaris Hanneke Dijkstra vertelt over het levenstestament: wat houdt het in en wat kunt u hierin allemaal regelen?
– Sylvia Tiggelaven van gemeente Wageningen licht u in over de Voorzieningenwijzer; een nieuw hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in waar u financieel recht op hebt.
U bent van harte welkom. Neem gerust een familielid, vriend of mantelzorger mee. De bijeenkomst is gratis.

Programma
14.45 uur: Inloop met koffie/thee
15.00 uur: Welkom
15.05 uur: Presentatie door Carin Massen (Rabobank)
15.30 uur: Presentatie door kandidaat-notaris Hanneke Dijkstra (VPVA Notarissen)
15.55 uur: Pauze
16.05 uur: Presentatie door Sylvia Tiggelaven (Gemeente Wageningen)
16.30 uur: Afsluiting
Aanmelden
Per e-mail: via m.vanbeekhof@moviera.nl of telefonisch: via 0640227784


Is plantaardig eten op hogere leeftijd gezond?

Deelnemers gezocht voor de VOLD-studie! (65+)

Bent u 65+, heeft u een BMI tussen 23 en 32 kg/mheeft en bent u niet vegetariër of veganist? Dan kunt u in 2024 meedoen aan onderzoek naar het effect van een veganistisch voedingspatroon op de (spier) gezondheid van 65-plussers.

Plantaardige voeding wordt steeds vaker aangeraden vanwege het milieu Hoewel een voedingspatroon zonder dierlijke producten voordelen kan hebben voor de gezondheid, kan het zijn dat het de spieren minder stimuleert. Dit is met name op hogere leeftijd niet wenselijk.

Gedurende dit onderzoek volgt u 12 weken een veganistisch of uw gebruikelijke eetpatroon. Sommige deelnemers volgen ook een krachttrainingsprogramma te Wageningen. Voor, na en tijdens het onderzoek voeren wij gezondheidsmetingen uit, waaronder een MRI-scan, spierbiopt en bloedafname. Ook verzamelt u twee keer ontlasting. U ontvangt €480,- of €580,-, een reiskostenvergoeding en om de week gratis voedingsproducten naar uw voorkeur.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met het onderzoeksteam. Dat kan via email: vold@wur.nl, of telefonisch via 0317-480504 (ma-vrij 9:00-17:00). Website: Vold-studie: Het effect van een veganistisch voedingspatroon op de (spier)gezondheid van 65-plussers – WUR


Vergeetachtig, of meer?

Als u regelmatig iets vergeet en dat verontrust u, dan is het goed het verschil te weten tussen vergeetachtigheid en dementie.

Bij vergeetachtigheid gaat het om iets tijdelijks dat u zich niet meer kan herinneren en deze informatie kan weer terugkomen. U regelt zelf uw huishouden, financiële zaken en u reist zelfstandig.

Dementie betekent dat nieuwe informatie niet meer wordt opgeslagen. Wat weg is komt niet meer terug en dat verstoort het dagelijks leven. Een vroeg verschijnsel is gedragsverandering, bijvoorbeeld achterdocht, boosheid of moeilijk de juiste woorden kunnen vinden.

Maakt u of uw naaste omgeving zich zorgen, dan is de eerste stap een bezoek aan uw huisarts. Bij twijfel kan die u doorverwijzen naar een specialist in een geheugenkliniek. Daar worden met testen uw klachten in kaart gebracht en nagegaan of er misschien andere oorzaken zijn, zoals medicijngebruik.

Als het vermoeden van dementie bevestigd wordt, maakt de huisarts een afspraak met iemand uit uw naaste omgeving. De diagnose geeft u het recht op hulp en ondersteuning van een case-manager dementie. Uw huisarts vraagt deze voor u aan. De case-manager is een hbo-opgeleide zorgprofessional die de weg weet naar de juiste voorzieningen en die in de gaten houdt of de mantelzorg goed functioneert. Huisbezoeken vinden op vaste momenten plaats. Contact met lotgenoten kan zeker in de beginperiode een waardevolle ondersteuning zijn.

Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl