Seniorenagenda oktober 2022

Valpreventie
Sportservice De Vallei verzorgt twee cursussen over vallen en valpreventie. Op vijf maandagen vanaf 10 oktober de cursus gericht op het voorkomen van vallen. Er wordt geoefend met lopen op verschillende ondergronden en in verschillende situaties. De cursus is van 15.30 tot 16.30 uur, in basisschool de Bijenkorf, Buurtseweg 1. Kosten 20 euro.
In november volgt een cursus ‘veilig vallen’, waarover nadere details volgen.

OldStars tafeltennis
Donderdagen 14-16 uur: OldStars tafeltennis: onder leiding van een trainer/begeleider op speelse wijze veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

KBO-PCOB
Samen uit eten
Op dinsdag 11 oktober 2022 om 18.00 uur bij restaurant Grand Café Suisse, Hoogstraat 88, Wageningen. U kunt zich vóór 4 oktober opgeven bij Leida van Laar, 0317-420983 (na 6 uur). Als u na aanmelding verhinderd bent, wilt u dat dan aan Leida doorgeven en niet aan het restaurant. Samen uit eten is op eigen kosten.

Wereldkunst
Op maandag 10 oktober verzorgt KBO-PCOB in de Verrijzeniszaal, Bergstraat 17 in Wageningen de schitterende digitale presentatie Wereldkunst, door Rob van Eck, met prachtige afbeeldingen en video’s, ondersteund door gesproken tekst en muziek. Deel 1 (45 minuten) gaat over de grootste schilders aller tijden, deel 2 (45 minuten) over de acht belangrijkste musea ter wereld. Aanvang 14.30 uur.

Pomhorst
Zondagmiddagopening
Op 2, 16 en 30 oktober is de Pomhorst ‘s middags geopend, van 1 tot 4 uur. Kosten 2 euro.

Biljartclub de Pomhorst
Maandag-vrijdag van 9-12 uur vrij biljarten.
De regionale en interne wedstrijden zijn op de middagen.

Bridgeclub de Pomhorst
Maandag, 13.30–16.30 uur. Nieuwe leden van zijn harte welkom.

Hobbygroep de Pomhorst
Maandag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.

Creaclub de Pomhorst
Dinsdag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.
Kom gerust een keertje kijken en meedoen.

Liever bewegen dan moe
Oefenen vanuit de stoel. Dinsdag, 10–11 uur. Kosten: 18 euro voor 6 keer.

Tekenen en schilderen
Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur; donderdag 9.30–11.30 of 14-16 uur. Materiaalkosten: 45 euro.
Lesblokken tekenen en schilderen:
Maandag, 19.30–21.30 uur, woensdag 19.30–21.30 uur.

Volksdansen
Maandag, 9.30–11.30 uur.
Woensdag, 9–10 uur (1 x per 2 weken).
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur.
Kosten 3,50 euro per keer.

Ons Huis
Kom Eet
Op 10 en 24 oktober: Kom Eet. Opgeven aan de balie in Ons Huis of telefonisch (0317-413377).

Yoga
Elke woensdag om 13 en 14 uur: yoga. Opgeven bij Yvonne van Gestel. Inloop voor ouderen vanaf 13.30 uur. We zoeken nog een gastvrouw/gastheer.

Tuindorp
Koersbal
Maandag, 9.30–11.30 uur. Info bij T.Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl 0317-414547 of B. Finkensieper.

Kaartclub
Jokeren en Klaverjassen, donderdag 13–17 uur.
Info bij Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper.

Pieter Pauw
Body fit
Lekker bewegen op muziek, in de grote zaal van Pieter Pauw. Kom vrijblijvend een lesje meedoen. Woensdag 9–10 uur (op de stoel; hier zijn nog enkele stoelen vrij), vrijdag, 9–10 uur.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Inloopspreekuur openbaar vervoer

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-ambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben van het openbaar vervoer.  Door de OV-ambassadeurs te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Wanneer:     woensdag 5 oktober 2022
Hoe laat:      14.00 – 15.30 uur
Waar:
           Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408A, Wageningen 

Telefonische spreekuren
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met een van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.

Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat het openbaar vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk moet zijn.  Reizen met het openbaar vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, bieden hierbij de helpende hand.

Contactinformatie                              
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30


Opfriscursus verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland

De kennis van verkeersregels is bij veel Nederlanders zo ver weggezakt dat VVN een website heeft ontwikkeld die daar verandering in brengt. Niet alleen voor automobilisten maar ook voor fietsers, voetgangers en scootmobiels. Er is een korte test (8 vragen) en een uitgebreidere.
Niet alleen heel leuk om te doen maar ook heel nuttig. De interim-directeur van VVN zegt: “Deelnemers verbazen zich soms over veranderingen of over splinternieuwe regels waar ze het bestaan niet van kenden”. U vindt de cursus en alle 372 verkeersborden op de VVN- website


Werkgroep Wonen voor Ouderen

van Platform Wageningse Ouderen

Achtergrond

 • De vergrijzing zorgt voor een veel grotere behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de nabije toekomst
 • Sommige ouderen wonen alleen of met z’n tweeën in grote woningen en zijn in principe bereid om te verhuizen. Beschikbaarheid van aantrekkelijke en geschikte kleinere woningen bevordert de doorstroming en draagt bij aan het oplossen van de huidige woningnood
 • De kans op eenzaamheid onder alleenstaande ouderen is gerelateerd aan de woonvorm.

Ambitie

Vergroten van aantrekkelijke woonmogelijkheden voor Wageningse ouderen, waarbij sociaal contact en onderlinge hulp wordt bevorderd door de woonvorm.
Dit kan zijn in een

 • geclusterde woonvorm (woonzorgcomplex, knarrenhof, aanleunwoning, enz.)
 • individuele woonvorm (pre-mantelzorgwoning, kangoeroewoning, enz.)

Doelstellingen

De werkgroep wil eraan bijdragen, dat binnen 5 jaar het volgende is bereikt:

 1. Knarrenhof Wageningen gaat door
 2. Er is een aantrekkelijk en eigentijds wooncomplex voor ouderen in voorbereiding, met mogelijkheid van toenemende zorg, bestaande uit 50 tot 100 zelfstandige wooneenheden (koop, vrije sectorhuur en sociale huur), met diverse gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder een ontmoetingsruimte/restaurant
 3. De gemeentelijke regelgeving voor individuele (niet geclusterde) woonopties is op orde, zoals pre-mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen, woningsplitsing. Goede voorbeelden van elders zijn bekend, en zijn in Wageningen toegepast.
 4. De behoeften en wensen m.b.t. wonen voor ouderen in Wageningen zijn geactualiseerd en duidelijk, en zijn vertaald in beleid en concrete plannen
 5. Platform Wageningse Ouderen pakt (deels door middel van deze werkgroep) structureel zijn rol op m.b.t.:
  1. Informeren en stimuleren van ouderen van 65+ jaar m.b.t. woonkeuzes,
   d.m.v. de 4-jaarlijkse Leefbeurs, via website, schriftelijke informatie, e.d.
  2. Signaleren van mistoestanden, schrijnende situaties en behoeften m.b.t. wonen van ouderen

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit leden van of betrokkenen bij de aangesloten organisaties van het Platform Wageningse Ouderen. De werkgroep bestaat uit minimaal 3, maximaal 10 actieve leden. De werkgroep nodigt eventueel bepaalde deskundigen uit om als vrijwillig adviseur (al dan niet tijdelijk) deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep draagt zorg voor de eigen continuïteit.

Werkwijze

De werkgroep probeert de doelen te bereiken door o.a.:

 • Informatie te verzamelen, ook uit andere gemeenten
 • Gesprekken te voeren met relevante organisaties en personen
 • Mogelijkheden te onderzoeken
 • Partijen bij elkaar te brengen
 • Initiatief te nemen en voorstellen te ontwikkelen
 • Deel te nemen aan (nieuwe of bestaande) samenwerkingsverbanden
 • Bijeenkomsten te organiseren
 • Informatie door te geven aan en op te halen bij Wageningse ouderen

Communicatie

De werkgroep stemt relevante zaken af met het bestuur van het Platform Wageningse Ouderen en houdt het -bestuur op de hoogte van de stand van zaken, de vorderingen en de knelpunten. De werkgroep-leden verzorgen zelf de communicatie met hun eigen organisatie. Algemene externe communicatie verloopt via of in afstemming met het bestuur van het platform.

Pieter van Ginneken (Platform Wageningse Ouderen) en Ine Botman (Senioren Wageningen)

Email: wonen@platform-wageningse-ouderen.nl
17 maart 2022


Wilt u zich sterker en fitter voelen? Dan zoeken we u voor een onderzoek!

Gezondheid en conditie nemen vaak af als we ouder worden. Het is bekend dat dit kan worden tegengegaan met het specifiek trainen van de spieren en aanpassen van de voeding. Het is echter nog niet bekend hoe dit precies werkt en of het voor iedereen even goed werkt. Wij willen het effect van een leefstijlprogramma op spieren, darmgezondheid, de stofwisseling en immuunfunctie onderzoeken bij 70-plussers (zie ook de bijgevoegde flyer). We hopen dat met deze kennis in de toekomst ouderdomsziektes beter voorkomen kunnen worden en meer mensen gezond en fit ouder kunnen worden.

Heeft dit onderzoek uw interesse gewekt? Of heeft u aanvullende vragen?

U kunt contact met ons opnemen via de e-mail of telefoon. Als u mee wilt doen nodigen we u graag uit voor een informatiebijeenkomst (met gelegenheid voor vragen) op de Wageningen Universiteit op 27 juni of 29 juni.

 

Onderzoeksteam VOILA (Onderzoekscoördinator Charlotte Kramer)
E: voila@wur.nl
T: 06 28 52 16 33


Seniorenagenda september 2022

KBO-PCOB

Leden van KBO-PCOB Wageningen gaan op 15 september samen uit eten bij Het Oude Pakhuis. Opgeven bij Leida van Laar, vóór 9 september, telefoon 0317-420983 (na 18 uur).
Op dinsdag- en woensdagmiddag kan men jeu de boules spelen op de baan naast de kerk. Opgeven bij Mariana Marie (0317-450033).

Rijvaardigheid

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober organiseert het Platform Wageningse Ouderen samen met Veilig Verkeer Nederland opnieuw de opfriscursus rijvaardigheid voor maximaal 28 senioren. Kosten 15,00 euro, locatie Vredehorst, Tarthorst 1.
Op maandag 3 oktober, 14 uur wordt uitleg gegeven over de nieuwe wetten en verkeersregels. Op dinsdag 4 oktober volgen een oog- en gehoortest plus een rit in de eigen auto met gecertificeerde voorlichters. Na afloop vindt een evaluatie plaats met de rijinstructeur.
Opgeven vóór 27 september bij Elly Croon, mail ellycroon@outlook.com of telefoon 06-55542876.

OldStars tafeltennis

Donderdagen 14-16 uur: OldStars tafeltennis: onder leiding van een trainer/begeleider op speelse wijze veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

Zorg in laatste levensfase

Op donderdag 15 september van 14 tot 16 uur organiseert het Startpunt bij Thuis aan de Stationsstraat een bijeenkomst over zorg in de laatste levensfase. Het Startpunt organiseert de bijeenkomst samen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei.
Praten over de dood is waardevol. Het geeft verbinding en duidelijkheid. Daarom is het belangrijk om te doen. Als uw wensen bekend zijn bij uw naasten en behandelaar(s), dan kan er later zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom.
Aanmelden bij het Startpunt: 0317-410160 of mail naar startpunt@wageningen.nl.

Pomhorst

Biljartclub de Pomhorst

Maandag-vrijdag van 9-12 uur vrij biljarten.
De regionale en interne wedstrijden zijn op de middagen.

Bridgeclub de Pomhorst

Maandag, 13.30–16.30 uur. Nieuwe leden van zijn harte welkom.

Hobbygroep de Pomhorst

Maandag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.

Creaclub de Pomhorst

Dinsdag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.
Kom gerust een keertje kijken en meedoen.

Liever bewegen dan moe

Oefenen vanuit de stoel. Dinsdag, 10–11 uur. Kosten: 18 euro voor 6 keer.

Tekenen en schilderen

Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur; donderdag 9.30–11.30 of 14-16 uur. Materiaalkosten: 45 euro.
Lesblokken tekenen en schilderen:
Maandag, 19.30–21.30 uur, woensdag 19.30–21.30 uur.

Volksdansen

Maandag, 9.30–11.30 uur.
Woensdag, 9–10 uur ( 1 x per 2 weken).
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur.
Kosten 3,50 euro per keer.

Ons Huis

Kom Eet

Op 12 en 26 september: Kom Eet. Opgeven aan de balie in Ons Huis of telefonisch (0317-413377).

Line dance

Nieuw seizoen Country Line dance, voor beginners om 13.30 uur, voor gevorderden om 14 uur. Opgeven bij Yvonne van Gestel.

Yoga en tai chi

Vanaf woensdag 31 augustus om 13 en 14 uur: yoga, nieuw seizoen. Opgeven bij Yvonne van Gestel. Inloop voor ouderen vanaf 13.30 uur. We zoeken nog een gastvrouw/gastheer.
Vanaf donderdag 1 september, 9.30 uur: nieuw seizoen tai chi.

Creaclub

Vrijdag 9, 13 en 26 september creaclub, 10-12 uur, opgeven bij Marian van Dulm, Ons Huis, 06-13038754.

Tuindorp

Koersbal

Maandag, 9.30–11.30 uur. Info bij T.Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl 0317-414547 of B. Finkensieper.

Kaartclub

Jokeren en Klaverjassen, donderdag 13–17 uur.
Info bij Kees Gunther 0317410752 of B. Finkensieper.

Pieter Pauw

Body fit

Lekker bewegen op muziek, in de grote zaal van Pieter Pauw. Kom vrijblijvend een lesje meedoen. Woensdag 9–10 uur ( op de stoel). Hier zijn nog enkele stoelen vrij.
Vrijdag, 9–10 uur.
Startdatum: woensdag 7 september en vrijdag 9 september.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.