Signaleren kun je Leren

Op donderdag 2 juni organiseren Platform Wageningse Ouderen, vrijwilligerscentrale Wageningen en Startpunt  in de bibliotheek (aanvang/inloop 19.30 uur) een interactieve theatershow, verzorgd door ‘Theater aan de Lijn’.

In een humorvol programma komen verschillende thema’s aan de orde hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gesignaleerd. Niet alleen voor zorgverleners en mantelzorgers, nee voor alle inwoners, jong en oud!

3 acteurs spelen met humor situaties na over eenzaamheid, grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, mishandeling, schulden, dementie en overbelaste mantelzorgers. Napraten onder genot van een hapje en drankje rond 21.30 uur.
Aan het eind van de avond ontvang je een overzichtelijke signalenkaart met aandachtsgebieden en route.

Aanmelden mag (graag zelfs) met deze link , maar is niet verplicht.


Seniorenagenda Mei 2022

KBO-PCOB

9 mei, 14.30 uur: themamiddag ‘De Reddingsbrigade Nederland’, in de Verrijzeniszaal, Bergstraat.

OldStars tafeltennis

Donderdagen 14-16 uur: OldStars tafeltennis: onder leiding van een trainer/begeleider op speelse wijze veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

 

Senioren Wageningen

Op 19 mei organiseert Senioren Wageningen voor de Wageningse ouderen een dagtocht naar Noordwijk. Leden betalen 50 euro, introducés 60 euro. Informatie: www.seniorenwageningen.nl.

 

Ons Huis

Wijkcentrum Ons Huis is gesloten op 5 mei, 26 mei en 27 mei.

KomEet

Gezamenlijke maaltijd op 9 en 23 mei, 17.30 uur.

Koffiemiddag

Woensdag, 13.30-16.30 uur.

Linedance

Dinsdag 13.30-15 uur, docent Anneke Patty.

Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König.

Tai Chi

Donderdag, 9.30-10.45 uur, docent Connie Witte.

Creatief club

Vrijdag, 10-12 uur, docente Marian van Dulm.

 

Pomhorst

Teken- en schildercursussen

Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur;

Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur;

Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro.

Lesblokken tekenen en schilderen

Maandag, 19.30–21.30 uur,

Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.

Volksdansen

Maandag, 9.30–11.30 uur,

Woensdag, 9–10 uur (1 x per 2 weken),

Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.

Kaarten

Bridge op maandag 13.30-16.30 uur;

Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;

Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.

Biljarten

Maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur, vrij biljarten,

wedstrijden in de middag,

Liever bewegen dan moe

Oefenen vanuit de stoel, dinsdag, 10-11 uur, kosten 18 euro voor 6 keer.

Bewegen op muziek

Woensdag 13.30-14.30 uur, docent Hanne Mieke Spierings.

Hobbygroep

Maandag, 13.30-15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Creaclub de Pomhorst

Dinsdag, 13.30- 15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

 

Tuindorp

Kaartclub

Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13–17 uur,

Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper, Solidez

Koersbal

Maandag, 9.30–11.30 uur,

  1. Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547, nieuwe leden welkom.

 

Pieter Pauw

Body fit

Lekker bewegen op muziek

Woensdag, 9–10 uur (op de stoel),

Vrijdag, 9–10 uur.

Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

 

De Nude

Koffieochtend

Maandag 10-11.30 uur. Koffie en thee gratis.

Lunchcafé

Dinsdag, woensdag en vrijdag, 12-13.30 uur. Verschillende soort tosti’s en soepjes.

Wandelgroep

Woensdag, 10-12 uur. Aanmelden voor (gratis) deelname.

Lunchbuffet

Donderdag, 12-13 uur. Kosten: 4 euro. Opgeven: denude@solidez.nl of 0317-419171

 

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

 

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Werkgroep “Wonen” met open brief aan college B&W

De binnen het platform nieuw opgerichte werkgroep “Wonen” is van start gegaan  met een open brief aan het te vormen college van Burgemeester en Wethouders. Het platform was helaas niet uitgenodigd voor een mondelinge reflectie aan het eind van het coalitieoverleg. Temeer belangrijk de open brief ruimhartig te delen met alle geïnteresseerden.  Op 7 april 2022 publiceerden we de onderstaande brief:

Aan de onderhandelaars van het nieuwe College van B&W in Wageningen

Met belangstelling volgen we de vorming van uw nieuw College en daarna vooral hoe de beloftes uit uw verkiezingsprogramma’s tot werkelijkheid gemaakt zullen worden.

Daarbij beschouwen we alles wat betrekking heeft op geschikte woonplekken voor ouderen als prioriteit. De reden hiervan is dat voornemens, beleid en plannen op dit gebied in de voorgaande coalities tot bedroevend weinig resultaten hebben geleid. We kennen de Woonvisie (2016), het woonwensen onderzoek (2018), de Woningmarktstrategie (2019) en het Statement Wonen & Zorg (2020). Een aantal van ons heeft hieraan zelfs meegewerkt. Dit alles is niet veel verder gekomen dan papieren verklaringen. En dat is alarmerend.

We weten allemaal dat de vergrijzing zorgt voor een veel grotere behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de nabije toekomst, dat sommige ouderen alleen of met z’n tweeën wonen in grote woningen maar geen wenkend perspectief zien om te verhuizen naar een plek die beter past, en we weten ook dat de kans op eenzaamheid onder alleenstaande ouderen is gerelateerd aan de woonvorm.

Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen is het nu voor de meeste ouderen alles of niets: zij wonen thuis of in een verpleeghuis. En wat betreft professionele zorg, zowel thuis als in een tehuis, zien we steeds meer beperkingen vanwege kosten of personeelsgebrek. Het is duidelijk dat er wat wonen voor ouderen betreft meer tussenvormen moeten komen, die we nu in Wageningen nog te weinig vinden. Ook voor andere woningzoekenden is dat van groot belang, want de bouw van meer aantrekkelijke en betaalbare seniorenwoningen kan leiden tot een grotere doorstroming op de woningmarkt.

Het CBS meldt dat het aantal 65-plussers in Wageningen, nu ongeveer 6400, zal groeien tot 8300 in 2030, en tot meer dan 10.000 in 2040. De uitdagingen zijn dus groot.

Aan het nieuwe College bieden we onze steun aan om die uitdagingen aan te gaan. We denken graag mee over concrete projecten voor seniorenbouw. Daarvoor is het nodig dat wij over goede informatie beschikken over de huidige woningvoorraad, of de woningen gewaardeerd zijn naar de mate van geschiktheid voor ouderen, de beschikbaarheid van locaties, en welke afspraken er bestaan tussen gemeente en woningaanbieders. We hopen dat de gemeente in de komende bestuursperiode al haar beïnvloedingsmogelijkheden, inclusief grondbeleid, gebruikt om de beschikbaarheid van aantrekkelijke woonmogelijkheden voor Wageningse ouderen te vergroten. Denk daarbij in het bijzonder aan nieuwe woonvormen waarbij sociaal contact en onderlinge hulp wordt bevorderd; van kleinschalig, zoals Knarrenhof, tot grootschalig. Met het oog op deze uitdaging hebben we vanuit het Platform Wageningse Ouderen een werkgroep opgericht specifiek voor dit doel.

Graag gaan we met u in gesprek om concrete stappen af te spreken, en kijken uit naar uw initiatief voor een afspraak.

 

 


Blijf bewegen

Sportservice Wageningen organiseert de aankomende periode een aantal programma’s voor senioren (55 jaar en ouder);

* Op 20, 21, 25 en 25 april organiseren zij fittesten voor 55+;

* In mei gaan ze van start met een wandelgroep en een beweeggroep.

Beide duren 10 weken. Bij de beweeggroep maakt men kennis met een aantal lokale sport- en beweegaanbieders;

* In mei/juni willen ze starten met een cursus valpreventie voor hen die geïnteresseerd zijn.

FITTEST EN BEWEEGADVIES
Graag brengen zij u op de hoogte van hun aankomende aanbod voor mensen van 55 jaar en ouder. Op 20, 21, 25 of 26 april kunt u bij OBS de Tarthorst, Tarthorst 4 terecht om uw gezondheid te laten testen en krijgt u aansluitend beweegadvies. De fittest voeren zij uit in samenwerking met Fysiotherapie Vis. Met testen als kracht, lenigheid, bloeddruk en uithoudingsvermogen. De fittest duurt 45 minuten. Deelname is gratis. Mocht u willen deelnemen dan kunt u de voorkeur van tijdstip en dag per telefoon doorgeven.

BEWEEGPROGRAMMA
Vanaf mei 2022 start er een wandel- en een beweeggroep. Met de wandelgroep gaat u tien weken wandelen onder begeleiding. Om tegemoet te komen in de kosten vragen wij voor deelname aan de wandelgroep een bijdrage van €5,00 en de beweeggroep van €15,00 euro. Met de beweeggroep maakt u in 10 weken tijd kennis met verschillende sporten en hun aanbieders. Plezier in bewegen staat voorop.

VALPREVENTIE
Vitaal ouder worden daar zetten zij xich voor in. Naarmate u ouder wordt vergroot de kans op valincidenten met ernstige gevolgen tot dien. Zij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan een voorkom vallen cursus. In samenwerking met fysiotherapie Groothuis leert u in maximaal 10 weken tijd zaken waarop u moet letten buiten en rondom huis. U krijgt tips mee over wat u kunt doen en u krijgt informatie over mogelijke risicofactoren. Zij leren u niet echt vallen maar het voorkomen van vallen, zodat u zich vertrouwt en zelfredzaam voelt. De cursus gaat bij voldoende interesse in het voorjaar van start en hiervoor vragen zij een eigen bijdrage. Dag/tijdstip nog in overleg.

Meer informatie en opgeven bij:

BERRY HELLEGERING
BUURTSPORTCOACH EN VERENIGINGSADVISEUR
Aanwezig. maandag t/m vrijdag
Tel. 06 – 10 88 68 29


Seniorenagenda april 2022

KBO-PCOB

7 april 2022, 14.30 uur: Algemene ledenvergadering; aansluitend ‘Van Berg tot Berg’ van Piet van Pluuren, met mooie beelden van de Wageningse Berg tot de Grebbeberg. In de Verrijzeniszaal, Bergstraat.

14 april 2022, Witte Donderdag themamiddag ‘Jezus uit de Kunst’ door Ben Piepers, aanvang 14.30 uur in de Verrijzeniszaal, Bergstraat.

Pomhorst

Teken- en schildercursussen

Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur;
Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur;
Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro.

Lesblokken tekenen en schilderen
Maandag, 19.30–21.30 uur,
Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.

Volksdansen

Maandag, 9.30–11.30 uur,
Woensdag, 9–10 uur (1 x per 2 weken),
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.

Kaarten

Bridge op maandag 13.30-16.30 uur;
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;
Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.

Biljarten

Maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur, vrij biljarten, wedstrijden in de middag,

Liever bewegen dan moe

Oefenen vanuit de stoel, dinsdag, 10-11 uur, kosten 18 euro voor 6 keer.

Bewegen op muziek

Woensdag 13.30-14.30 uur, docent Hanne Mieke Spierings.

Hobbygroep

Maandag, 13.30-15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Creaclub de Pomhorst

Dinsdag, 13.30- 15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Tuindorp

Kaartclub

Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13–17 uur,
Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper, Solidez

Koersbal

Maandag, 9.30–11.30 uur,
Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547, nieuwe leden welkom.

Zangkoor Herfstklanken

Oud-Hollandse liedjes en evergreens, dinsdag, 13.45-15.15 uur. Info: J.Stork, 0318–430135.

Pieter Pauw

Body fit

Lekker bewegen op muziek
Woensdag, 9–10 uur (op de stoel),
Vrijdag, 9–10 uur.
Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

Ons Huis

KomEet

Gezamenlijke maaltijd op 11 en 25 april, 17.30 uur.

Koffiemiddag

Woensdag, 13.30-16.30 uur.

Linedance

Dinsdag 13.30-15 uur, docent Anneke Patty.

Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet, 20 lessen voor 87 euro.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König, 20 lessen voor 87 euro.

Tai Chi

Donderdag, 9.30-10.45 uur, docent Connie Witte.

Creatief club

Vrijdag, 10-12 uur, docente Marian van Dulm.

Gespreksgroep

Ontmoeting en zingeving; donderdag van 10–11.30 uur, kosten 75 euro voor zes bijeenkomsten. Gaat binnenkort van start. Informatie: Bertha Diaz Gomez (0317-419171).

De Nude

Koffieochtend

Maandag 10-11.30 uur. Koffie en thee gratis.

Lunchcafé

Dinsdag, woensdag en vrijdag, 12-13.30 uur. Verschillende soort tosti’s en soepjes.

Wandelgroep

Woensdag, 10-12 uur. Aanmelden voor (gratis) deelname.

Lunchbuffet

Donderdag, 12-13 uur. Kosten: 4 euro. Opgeven: denude@solidez.nl of 0317-419171

bblthk: Geheugenhuis

Elke laatste woensdag van de maand organiseert het Odensehuis in de bblthk van 11-13 uur een gratis inloopmoment van het Geheugenhuis, voor informatie en materiaal over langer zelfstandig thuis en goed leven met dementie. Deskundige gastheren en -vrouwen kunnen met u in gesprek gaan over wat waar te vinden is en hebben informatie over ondersteuning en praktische hulp.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Cathe Kwakkenbos, c.kwakkenbos@solidez.nl, 0317-413377, 06-82068481); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Inloopspreekuur openbaar vervoer

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker dan gedacht. Ervaren OV-ambassadeurs geven (aankomende) reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus.

Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfredzaamheid. Ervaren OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 55-plussers graag op weg. Vragen over het reizen met bus of trein zoals: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past het best bij mij?’ worden door hen toegelicht.
Elke maand vindt dit speciale inloopspreekuur plaats. De volgende is:

Wanneer: woensdag 6 april 2022
Hoe laat:     14.00 – 15.30 uur
Waar: Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408A, Wageningen

Telefonisch spreekuur
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens het telefonisch spreekuur om OV-vragen te beantwoorden.
Zij zijn bereikbaar op nummer: 038 – 303 70 10.

Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Interactieve online informatiebijeenkomsten
Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de interactieve informatiebijeenkomsten. Data en tijdstip van deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website.
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Kijk op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.

Voor vragen kunt u bellen naar 038-4540130, of een e-mail sturen naar:

ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.