50+ Bios

De 50+ Bios, maandelijks onder auspiciën van het Platform Wageningse Ouderen, in het Heerenstraattheater in Wageningen, vertoont op donderdag 21 september 2023: Allelujah. In deze film wordt de bejaardenafdeling van een klein ziekenhuis met sluiting bedreigd. Het ziekenhuis besluit terug te vechten door de lokale gemeenschap te mobiliseren: ze nodigen een  nieuwsploeg uit om hun voorbereidingen voor een concert ter ere van de meest gewaardeerde verpleegster te filmen en dan… Een warm, ontroerend en komisch drama over ouder worden, maar niet bij de pakken neerzitten!

De aanvang van deze film is zoals gebruikelijk om 14.00 uur. Zaal open op 21 september om 13.45 uur, toegangsprijs 8,75 euro inclusief consumptie. Reserveren is niet mogelijk, digitale kaartverkoop via https://www.heerenstraattheater.nl/pwo. Kaartverkoop vanaf 7 september aan de kassa, open op maandag, dinsdag en vrijdag vanaf 15 uur, op woensdag en donderdag vanaf 14 uur en op zaterdag en zondag vanaf 12 uur.

 


Seniorenagenda September 2023

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.
Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); Nude: 06-82068481, c.kwakkenbos@solidez.nl

Activiteiten:

OldStars tafeltennis

Donderdag 14-16 uur: OldStars tafeltennis: veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

KBO-PCOB

Jeu de boules

Iedere dinsdag- en woensdagmiddag op de baan naast de kerk. Informatie bij Mariana Marie, 0317-450033.

Leeskring

Iedere maand samen een boek lezen en bespreken? Kom bij de leeskring.

Informatie bij Marianne Withagen, 0317-411664.

Nude

Huiskamer

De huiskamer in Huis van de Nude is dagelijks open van half 10 tot 5 uur (behalve op maandag- en vrijdagmiddag). Koffieochtend op maandag vanaf 10 uur, het lunchcafé is geopend donderdag vanaf 12 uur. Woensdag 10-12 uur: wandelgroep. Tweedehands kledingwinkel op woensdag en vrijdag van 11 tot 4 uur. Er zijn ook diverse gespreksgroepen over zingeving.

Informatie: Cathe Kwakkenbosch, c.kwakkenbos@solidez.nl, telefoon 06-82068481.

Pomhorst

Clubs in de Pomhorst

Biljartclub: maandag-vrijdag van 9-12 uur vrij biljarten, wedstrijden in de middagen.

Bridgeclub: maandag, 13.30–16.30 uur. Nieuwe leden van harte welkom.

Hobbygroep: maandag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.

Creaclub: dinsdag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.

Liever bewegen dan moe, oefenen vanuit de stoel, olv een fysiotherapeut. Dinsdag, 10–11 uur. Kosten: 20 euro voor 6 keer.

Handwerkgroep: donderdag, 1 tot 3 uur.

Tekenen en schilderen: Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur; donderdag 9.30–11.30 of 14-16 uur.

Lesblokken tekenen en schilderen: Maandag, 19.30–21.30 uur.

Volksdansen

Maandag, 9.30–11.30 uur.

Woensdag, 9–10 uur.

Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur.

Kosten 3,50 euro per keer.

 

Zondagmiddagopening

Lunch, spelletjes, creatief bezig zijn en natuurlijk gewoon gezellig, op 3 en 17 september 2023, van 13.30 tot 16 uur, kosten 3 euro. Na de eenvoudige lunch met soep en brood kan je meedoen aan spelletjes of creatief bezig zijn. Soms is er een kleine bingo.

 

Ons Huis

KomEet

Elke maandag, 18.30 uur, inloop vanaf 17 uur. Voor info en opgeven: Ons Huis 0317-413377.

 

Cursussen in Ons Huis

Country Line Dance (dinsdag, 10-11.30 uur), yoga (woensdag, 13-14.15 uur en 15-16.15 uur), tai chi (donderdag 9.45-10.45 uur) zijn weer begonnen. Er is nog plek. Informatie: Yvonne van Gestel, 06-51205920 of y.vangestel-vandepeppel@solidez.nl.

 

Repaircafé

Elke eerste en derde vrijdag van de maand: vanaf half 2 vrije inloop via de zijingang.

 

Eten met zin

Donderdag, 17.30-20.00 uur in Ons Huis.

Vrijdag, 13-14 uur: Buurtlunch. Inlichtingen bij Yvonne van Gestel, 06-51205929, y.vangestel-vandepeppel@solidez.nl

 

Noordwest

Koffie

Elke woensdag van 10 tot 11.30 kunnen senioren uit Noordwest terecht in de scholen van Noordwest voor een kop koffie en een praatje, om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Om de 14 dagen proberen we iemand uit te nodigen voor een interessante lezing. U bent van harte welkom. Voor planning en aanmelden: Werkgroep65plusNoordwest@gmail.com.

 

Tuindorp

Koersbal

Maandag, 9.30–11.30 uur. Info bij Trudy Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547 (B. Finkensieper). Deze gezellige groep kan wel wat nieuwe leden gebruiken.

 

Kaartclub

Jokeren en klaverjassen, donderdag 13–17 uur in de grote zaal van Tuindorp.

Info bij Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper.

 

Pieter Pauw

Body fit

Lekker bewegen op muziek, in de grote zaal van Pieter Pauw. Kom vrijblijvend een lesje meedoen. Woensdag 9–10 uur (op de stoel; hier zijn nog enkele stoelen vrij), vrijdag 9–10 uur. Body Fit ook op donderdag, 9.15-10.15 uur in de Pomhorst.

 

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); Nude: 06-82068481, c.kwakkenbos@solidez.nl

 

 

 

 


Wageningse Warmtetoeslag voor middeninkomens

De energieprijzen zijn heel erg hoog. Niet alleen mensen met een kleine beurs kunnen hierdoor in
geldproblemen komen. Ook mensen met een iets hoger inkomen, het zogenoemde middeninkomen,
kunnen geldproblemen krijgen. De gemeente Wageningen geeft hen een steuntje in de rug met de
Wageningse Warmtetoeslag. Inwoners kunnen de toeslag tot en met 31 mei 2023 aanvragen.

De hoogte van de Warmtetoeslag hangt af van het inkomen, type woning en het energielabel. De
netto inkomensgrens is € 2.669,31 voor alleenstaanden en € 2.839,68 voor samenwonenden en
gehuwden. Een gezin of alleenstaande met een laag middeninkomen, een huis in energielabel G en
dus een hogere energierekening, kan een hogere toeslag krijgen. Eerder ontvangen toeslagen van de
overheid worden ervan afgetrokken. Dit zijn de toeslagen van € 190,- in november en december en
de energietoeslag van € 1.300,- voor minimahuishoudens. Voor de berekening wordt gekeken naar
de situatie van juli tot en met december 2022.

.
Aanvragen
Op www.wageningen.nl/warmtetoeslag vindt u meer informatie over de Warmtetoeslag. Hier
kunnen inwoners een proefberekening doen en de tegemoetkoming aanvragen.


Buddy to Buddy Wageningen zoekt extra vrijwilligers, iets voor u?

Buddy to Buddy is onderdeel van Welkom in Wageningen en koppelt vluchtelingen die wonen in AZC De Bosrand en AZC De Keijenbergseweg met  inwoners van Wageningen op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Een Wageningse buddy wordt voor vier maanden maatje van een nieuwkomer. Iedereen die in Wageningen en omgeving woont kan meedoen als buddy (jong, oud, man, vrouw of als gezin). In deze vier maanden ondernemen de koppels leuke activiteiten, drinken samen koffie, de nieuwkomer oefent de Nederlandse taal en leert beter begrijpen hoe dingen lopen in onze samenleving.

Elkaar leren kennen en samen plezier hebben staan centraal. Naast plezier hebben is het ook een verrijking. Nieuwkomers komen niet in een sociale isolatie terecht en de integratie wordt aan wee kanten bevorderd. Voor verdere info vindit je op de website van WelkomWageningen:

Wij hopen dat er onder ons platform mensen zijn die geïnteresseerd zijn om buddy te worden. Als u interesse heeft of nog vragen hebt, in beide gevallen kunt u zich richten tot: wageningen@buddytobuddy.nl of bellen met onze coördinator Tania (06 84957366)


Werkgroep “Wonen” met open brief aan college B&W

De binnen het platform nieuw opgerichte werkgroep “Wonen” is van start gegaan  met een open brief aan het te vormen college van Burgemeester en Wethouders. Het platform was helaas niet uitgenodigd voor een mondelinge reflectie aan het eind van het coalitieoverleg. Temeer belangrijk de open brief ruimhartig te delen met alle geïnteresseerden.  Op 7 april 2022 publiceerden we de onderstaande brief:

Aan de onderhandelaars van het nieuwe College van B&W in Wageningen

Met belangstelling volgen we de vorming van uw nieuw College en daarna vooral hoe de beloftes uit uw verkiezingsprogramma’s tot werkelijkheid gemaakt zullen worden.

Daarbij beschouwen we alles wat betrekking heeft op geschikte woonplekken voor ouderen als prioriteit. De reden hiervan is dat voornemens, beleid en plannen op dit gebied in de voorgaande coalities tot bedroevend weinig resultaten hebben geleid. We kennen de Woonvisie (2016), het woonwensen onderzoek (2018), de Woningmarktstrategie (2019) en het Statement Wonen & Zorg (2020). Een aantal van ons heeft hieraan zelfs meegewerkt. Dit alles is niet veel verder gekomen dan papieren verklaringen. En dat is alarmerend.

We weten allemaal dat de vergrijzing zorgt voor een veel grotere behoefte aan geschikte woningen voor ouderen in de nabije toekomst, dat sommige ouderen alleen of met z’n tweeën wonen in grote woningen maar geen wenkend perspectief zien om te verhuizen naar een plek die beter past, en we weten ook dat de kans op eenzaamheid onder alleenstaande ouderen is gerelateerd aan de woonvorm.

Met het verdwijnen van de verzorgingshuizen is het nu voor de meeste ouderen alles of niets: zij wonen thuis of in een verpleeghuis. En wat betreft professionele zorg, zowel thuis als in een tehuis, zien we steeds meer beperkingen vanwege kosten of personeelsgebrek. Het is duidelijk dat er wat wonen voor ouderen betreft meer tussenvormen moeten komen, die we nu in Wageningen nog te weinig vinden. Ook voor andere woningzoekenden is dat van groot belang, want de bouw van meer aantrekkelijke en betaalbare seniorenwoningen kan leiden tot een grotere doorstroming op de woningmarkt.

Het CBS meldt dat het aantal 65-plussers in Wageningen, nu ongeveer 6400, zal groeien tot 8300 in 2030, en tot meer dan 10.000 in 2040. De uitdagingen zijn dus groot.

Aan het nieuwe College bieden we onze steun aan om die uitdagingen aan te gaan. We denken graag mee over concrete projecten voor seniorenbouw. Daarvoor is het nodig dat wij over goede informatie beschikken over de huidige woningvoorraad, of de woningen gewaardeerd zijn naar de mate van geschiktheid voor ouderen, de beschikbaarheid van locaties, en welke afspraken er bestaan tussen gemeente en woningaanbieders. We hopen dat de gemeente in de komende bestuursperiode al haar beïnvloedingsmogelijkheden, inclusief grondbeleid, gebruikt om de beschikbaarheid van aantrekkelijke woonmogelijkheden voor Wageningse ouderen te vergroten. Denk daarbij in het bijzonder aan nieuwe woonvormen waarbij sociaal contact en onderlinge hulp wordt bevorderd; van kleinschalig, zoals Knarrenhof, tot grootschalig. Met het oog op deze uitdaging hebben we vanuit het Platform Wageningse Ouderen een werkgroep opgericht specifiek voor dit doel.

Graag gaan we met u in gesprek om concrete stappen af te spreken, en kijken uit naar uw initiatief voor een afspraak.

 

 


Seniorenagenda Mei 2022

KBO-PCOB

9 mei, 14.30 uur: themamiddag ‘De Reddingsbrigade Nederland’, in de Verrijzeniszaal, Bergstraat.

OldStars tafeltennis

Donderdagen 14-16 uur: OldStars tafeltennis: onder leiding van een trainer/begeleider op speelse wijze veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

 

Senioren Wageningen

Op 19 mei organiseert Senioren Wageningen voor de Wageningse ouderen een dagtocht naar Noordwijk. Leden betalen 50 euro, introducés 60 euro. Informatie: www.seniorenwageningen.nl.

 

Ons Huis

Wijkcentrum Ons Huis is gesloten op 5 mei, 26 mei en 27 mei.

KomEet

Gezamenlijke maaltijd op 9 en 23 mei, 17.30 uur.

Koffiemiddag

Woensdag, 13.30-16.30 uur.

Linedance

Dinsdag 13.30-15 uur, docent Anneke Patty.

Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König.

Tai Chi

Donderdag, 9.30-10.45 uur, docent Connie Witte.

Creatief club

Vrijdag, 10-12 uur, docente Marian van Dulm.

 

Pomhorst

Teken- en schildercursussen

Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur;

Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur;

Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro.

Lesblokken tekenen en schilderen

Maandag, 19.30–21.30 uur,

Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.

Volksdansen

Maandag, 9.30–11.30 uur,

Woensdag, 9–10 uur (1 x per 2 weken),

Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.

Kaarten

Bridge op maandag 13.30-16.30 uur;

Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;

Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.

Biljarten

Maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur, vrij biljarten,

wedstrijden in de middag,

Liever bewegen dan moe

Oefenen vanuit de stoel, dinsdag, 10-11 uur, kosten 18 euro voor 6 keer.

Bewegen op muziek

Woensdag 13.30-14.30 uur, docent Hanne Mieke Spierings.

Hobbygroep

Maandag, 13.30-15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Creaclub de Pomhorst

Dinsdag, 13.30- 15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

 

Tuindorp

Kaartclub

Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13–17 uur,

Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper, Solidez

Koersbal

Maandag, 9.30–11.30 uur,

  1. Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547, nieuwe leden welkom.

 

Pieter Pauw

Body fit

Lekker bewegen op muziek

Woensdag, 9–10 uur (op de stoel),

Vrijdag, 9–10 uur.

Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

 

De Nude

Koffieochtend

Maandag 10-11.30 uur. Koffie en thee gratis.

Lunchcafé

Dinsdag, woensdag en vrijdag, 12-13.30 uur. Verschillende soort tosti’s en soepjes.

Wandelgroep

Woensdag, 10-12 uur. Aanmelden voor (gratis) deelname.

Lunchbuffet

Donderdag, 12-13 uur. Kosten: 4 euro. Opgeven: denude@solidez.nl of 0317-419171

 

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

 

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.