Belangrijkste woonwensen van senioren

De werkgroep Wonen voor Ouderen heeft een korte enquête gehouden over de woonwensen van Wageningse senioren. Deze heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Zo blijkt, dat een groot deel van de respondenten al wil verhuizen zo gauw er iets aantrekkelijks is. Een merendeel geeft aan interesse te hebben in een hofje of een appartement met ontmoetingsruimte en gemeenschappelijke tuin en voorzieningen. Haast iedereen vindt het belangrijk dat er door medebewoners naar elkaar wordt omgekeken. Wel willen de meesten in de nabije omgeving ook buren van andere leeftijden, niet alleen senioren. Twee slaapkamers vinden verreweg de meesten gewenst.

De Werkgroep Wonen voor Ouderen is een werkgroep van het Platform Wageningse Ouderen. De werkgroep heeft op 20 januari en op 21 april j.l. een bijeenkomst georganiseerd over Toekomstig Wonen voor Senioren. Voor beide bijeenkomsten was er een enorme belangstelling. Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst heeft de werkgroep een vragenlijst gestuurd aan al degenen die zich hadden aangemeld. Maar liefst 106 van de 230 mensen hebben de vragenlijst ingevuld.

Met de inzichten uit de enquête en de inbreng van de deelnemers aan de bijeenkomsten gaat de werkgroep verder om te stimuleren dat er veel meer geschikte en aantrekkelijke woningen voor senioren in Wageningen gerealiseerd worden. De aanwezigen hebben op de bijeenkomsten een krachtig signaal afgegeven, dat de behoefte daaraan groot is.

De tekst van de enquête kunt u hier bekijken
De resultaten van de enquête vindt u hier