Activiteiten Werkgroep Wonen voor Ouderen

Wat zijn de activiteiten, en wat zijn de plannen van de werkgroep voor de komende maanden?

  1. Er is periodiek overleg met de gemeente, zowel op bestuurlijk niveau (de wethouders) als ambtelijk. Binnenkort komt de Woonzorgvisie naar buiten. We hebben daar onze bijdrage aan geleverd en zullen ook in richting van de gemeenteraad onze invloed blijven uitoefenen. Alle prognoses wijzen erop dat het zinvol is vooral te bouwen voor ouderen. Ouderen zullen een steeds groter deel van de bevolking vormen. De behoefte aan zorg moet meer in de omgeving vervuld worden. En aantrekkelijk bouwen voor ouderen bevordert de doorstroming uit bestaande eengezinswoningen. Ook aan de Omgevingsvisie bebouwde kom, die eind van dit jaar aan de orde komt, wil de werkgroep bijdragen.
  2. We zijn in constructief gesprek met de projectontwikkelaar van de locatie aan de Costerweg. Daar komen 200 tot 240 woningen, overwegend voor ouderen. We wenden onze invloed aan om het aandeel woningen voor senioren zo hoog mogelijk te doen zijn. En dat de woningen geschikt zijn voor senioren die ook (intensieve) zorg nodig hebben. Daarbij maken we ons sterk voor een voldoende aantal ontmoetingsruimten in de complexen. En voor toegankelijk groen. We zetten ook in op een Knarrenhof op deze locatie.
  3. We zijn in gesprek met de projectontwikkelaar van de locatie Duivendaal. En ook daar proberen we het aantal passende woningen voor senioren zo hoog mogelijk te krijgen. En we vragen ook bij deze locatie aandacht voor faciliteiten die nodig zijn voor senioren, ook als deze minder mobiel zijn en/of zorg behoeven. Evenals Costerweg is deze locatie een goede optie voor ouderen vanwege de nabijheid van voorzieningen. We spreken ook in bij de vergadering van de Gemeenteraad als het Stedenbouwkundig plan voor locatie Duivendaal aan de orde is.
  4. We gaan de komende tijd weer in overleg met de zorginstellingen in Wageningen. Dit is belangrijk om te waarborgen dat er in woningen waar ouderen/senioren (gaan) wonen voldoende zorg geleverd kan worden. Hier spelen we in op het nieuwe beleid van het huidige en het volgende kabinet. De trend is onmiskenbaar meer zorg in eigen woning, met zorg aan huis, en minder intramuraal (verpleeghuis). Meer zelf, meer thuis en meer digitaal. Maar dat moet dan wel realistisch gebeuren. Ook met de Woningstichting voeren we periodiek overleg.

Overige ontwikkelingen

  1. Menzis vertrekt uit Wageningen. De gemeente is in onderhandeling met Menzis om, indien haalbaar, het terrein met gebouwen aan te kopen. De gemeente wil er woningen voor starters en senioren realiseren.
  2. De Dreijen. In fase 1 is o.a. sprake van een hofje. De voortgang ligt stil, omdat er een beroep loopt bij de Raad van State. Fase 2 ligt ook stil. Voor dit deelterrein is er nog geen uitgewerkt plan. Wel is er een startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad. De ontwikkelaar, WUR en gemeente zijn in gesprek. Als er groen licht is, kan de participatie starten.
  3. Kleinere locaties. Ook op enkele kleinere locaties zijn er plannen, o.a. aan Kolkakkerweg Noord 80 à 90 sociale huurwoningen voor senioren en starters en aan Churchillweg en Spelstraat 90 twee[1]en driekamerappartementen, waarvan 30% sociale huur en 30% middenhuur.

De werkgroep Wonen voor Ouderen wil zich in de komende periode ook wat meer richten op dergelijke kleinere plannen, aangezien deze soms sneller tot realisatie kunnen komen dan de plannen op de grote locaties.

Op de website van de gemeente onder ‘Actueel’ en ‘Wageningen werkt aan de stad’ vindt u ook informatie over de bouwplannen in de gemeente, al is deze informatie vaak wat verouderd, zeker wat betreft de planning. Zie https://www.wageningen.nl/actueel/wageningen-werkt-aan-de-stad/bouwplannen/

Al met al gaat het helaas traag met de realisatie van seniorenwoningen, maar er zijn wel plannen. Wij blijven actief stimuleren dat er ook echt voor senioren wordt gebouwd en dat woningen geschikt, passend en aantrekkelijk zijn. Ondertussen doet de Woningstichting haar best voor meer seniorenwoningen in de sociale huur. En er zijn appartementen te koop, o.a. in het seniorenwooncomplex Belmonte.

November 2023