Top Naeff; zoveel meer dan schrijfster van meisjesboeken

Op zondagmiddag 31 maart om 15.00 uur geeft Gé Vaartjes een lezing in de bblthk over het leven en werk van Top Naeff. Hij schetst een boeiend portret aan de hand van anekdotes, foto’s, brieven en andere documenten. De toegang is gratis.

De naam Top Naeff roept bij vooral wat ouderen meteen één boektitel op: School-Idyllen. Dit klassieke meisjesboek, dat in 1900 verscheen, was uiterst succesvol en werd door enkele generaties verslonden. Menigeen huilde zakdoeken nat bij het sterfbed van de hoofdfiguur, Jet van Marle.

Dat Top Naeff (1878-1953) veel meer schreef dan alleen meisjesboeken weet vrijwel niemand meer. Zij was een vooraanstaand toneelcritica en op theatergebied een invloedrijke autoriteit, schreef zelf ook enkele toneelstukken en verder vooral verhalen en romans. Verschillende daarvan geven een beeld van ‘de vrouw’ in de toenmalige maatschappij. Haar satirische roman Letje (1926) beschrijft de groei van een meisje tot een passieve, inhoudloze vrouw. In haar tijd behoorde zij tot de belangrijkste Nederlandse schrijfsters. Criticus Menno ter Braak prees haar ‘superieure ironie’.
Als getrouwde vrouw werd zij ongelukkig verliefd op een toneelregisseur – haar literaire werk getuigt van deze onvervuldheid.

Gé Vaartjes promoveerde in 2010 op haar biografie. Hij is neerlandicus en doceerde tot drie jaar geleden aan het Haagse Gymnasium Haganum. Onder auspiciën van de ErasmusUniversiteit geeft hij Hovo-colleges over Nederlandse en Europese literatuur. Hij publiceerde onder meer in literaire tijdschriften als De Gids, De Parelduiker, en Literatuur en leverde bijdragen aan vele andere uitgaven, bijvoorbeeld van het Literatuurmuseum en het Louis Couperus Genootschap. Ook werkte hij mee aan radio- en televisieprogramma’s.