Boekenweek met Jan Brokken: De rechtvaardigen

Jan Brokken geeft op woensdag 27 maart in de bblthk een Boekenweek-lezing over zijn nieuwe roman De rechtvaardigen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte de Nederlandse consul in Litouwen een manier om duizenden Joodse vluchtelingen het leven te redden: hij schreef voor hen een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden ze met de Trans Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden – vrijwel allen overleefden de oorlog. Het verhaal van de in Rotterdam geboren Jan Zwartendijk is even verheffend als heldhaftig. In de korte tijd dat hij er de gelegenheid toe had schreef hij duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven van Jan Zwartendijk en de lotgevallen van enkele ontkomen Joden in een meeslepend epos. De rechtvaardigen is een les in moed, in het maken van de juiste keuzes op het juiste moment.

Schrijfstijl van Jan Brokken (1949) wordt geprezen om de sobere beschrijvingen, bondige dialogen, kernachtige typeringen, humor en zelfspot. Met Mijn kleine waanzin en In het huis van de dichter maakte hij een aangrijpend tweeluik van zijn jeugd. Opgegroeid in een gezin dat uit Nederlands-Indië was teruggekeerd en maar moeilijk de oorlog en het kamp kon vergeten, kreeg Brokken als domineeszoon te maken met de geloofstwisten op het Zuid-Hollandse platteland. Hij vond de bevrijding in Amsterdam, waar hij vriendschap sloot met de Russische pianist Youri Egorov. Geschiedenis op een persoonlijke manier verteld – dat is de kracht van Brokkens aanpak. Baltische zielen, vijftien familiegeschiedenissen in Estland, Letland en Litouwen, werd een even groot succes als De vergelding, een beschrijving van het oorlogsverleden van Rhoon, het dorp waar Brokken opgroeide.

Toegang Euro 5,00

Klik hier om kaarten aan te schaffen.