Wageningen dementievriendelijk

Eén van elke vijf mensen krijgt dementie. Zij wonen steeds langer thuis. Zodoende komen we in onze samenleving steeds vaker mensen met dementie tegen. Hiermee groeit met de dag de noodzaak om werk te maken van een dementievriendelijke samenleving.

Alzheimer Nederland voert hiervoor landelijk campagne. Het doel is dat mensen dementie niet alleen kunnen herkennen, maar ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. In ruim 160 gemeenten is men hiervoor al actief. Ook Wageningen wil een dementievriendelijke gemeente worden. Hoe kunnen we dat realiseren?

Voor een antwoord op deze vragen raadpleegde Welsaam in het deelplan ‘Samen ouder en goed leven met dementie’ betrokken inwoners van Wageningen. Zo’n twintig mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers verzamelden ideeën en werkten er een aantal uit. Op 20 februari boog een kersverse werkgroep zich over het plan ‘Wageningen dementievriendelijk’.

Volgens het plan benaderen we in twee Wageningse wooncomplexen bewoners met dementie, hun mantelzorgers, de bewonerscommissie en de verenigingen van eigenaren, om over het thema in gesprek te gaan. Vanuit de wensen en behoeften van direct-betrokkenen en hun buurtbewoners worden verdere activiteiten ondernomen. Deze richten zich in eerste instantie op het doorbreken van het taboe (vergroten van kennis over en bespreken van dementie), drempels wegnemen en bijdragen aan meer ontmoeting tussen bewoners.