Seniorenagenda december 2022

OldStars tafeltennis
Donderdag 14-16 uur: OldStars tafeltennis: veelzijdige bewegingsoefeningen uitvoeren en met elkaar tafeltennissen. Gezellig samenzijn. Doelgroep 55+, maximaal 20 deelnemers, eerste vier lessen gratis. Info: oldstars@ttvshot.nl

Rouwverwerking
Voor wie te maken heeft met rouw om het verlies van een partner: in december start er een gespreksgroep rouwverwerking. Voor meer informatie bel Sonja van der Heijden, 06-10258677.

Senioren Wageningen
Kerstbrunch
Op maandag 19 december organiseert Senioren Wageningen een Kerstbrunch voor de senioren in Wageningen bij hotel WICC, voor leden en niet-leden. Inloop vanaf 12 uur, aanvang 12:30 uur. Voor leden 17,50 euro, niet-leden betalen 25 euro. Meer informatie: www.seniorenwageningen.nl.
Om deel te nemen aan deze brunch moet u zich vóór 10 december opgeven door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening NL18RABO0307554333 van Algemene Senioren Vereniging Wageningen, onder vermelding van ‘kerstbrunch’ en de namen van de deelnemers.

KBO-PCOB
Jeu de Boules
Op dinsdag en woensdag vanaf 2 uur op de baan naast de RK kerk. Aanmelden bij Mariana Marie (0317-450033). Na afloop drinken we een kopje thee of koffie. Ook voor 55-plussers.

Pomhorst
Zondagmiddagopening
Lunch, spelletjes, creatief bezig zijn en gewoon gezellig, op 27 november en 11 december 2022, 13-16 uur, kosten: 2 euro.

Clubs in de Pomhorst
Biljartclub: maandag-vrijdag van 9-12 uur vrij biljarten. De regionale en interne wedstrijden in de middagen.
Bridgeclub: maandag, 13.30–16.30 uur. Nieuwe leden van harte welkom.
Hobbygroep: maandag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.
Creaclub: dinsdag, 13.30-15.30 uur. Kosten: materiaalkosten.
Liever bewegen dan moe, oefenen vanuit de stoel. Dinsdag, 10–11 uur. Kosten: 18 euro voor 6 keer.

Tekenen en schilderen
Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur; donderdag 9.30–11.30 of 14-16 uur. Materiaalkosten: 45 euro.
Lesblokken tekenen en schilderen:
Maandag, 19.30–21.30 uur, woensdag 19.30–21.30 uur.

Volksdansen
Maandag, 9.30–11.30 uur.
Woensdag, 9–10 uur (1 x per 2 weken).
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur.
Kosten 3,50 euro per keer.

Ons Huis
Creaclub
Op de vrijdagen in november van 10 tot 12 uur: Creaclub. Opgeven bij Marian van Dulm, 06-13038754.

Kom Eet
Op maandag 5 en 19 december: Kom Eet. Opgeven in Ons Huis of telefonisch (0317-413377).
Op 25 december is er een speciale Kom Eet, opgave verplicht. Op 2 januari is er ook Kom Eet.

Inloop
Elke woensdag: inloop voor ouderen vanaf 13.30 uur. We zoeken nog een gastvrouw/gastheer.

Country line dance
Elke dinsdag. Er is nog plek, bel 0317-413377, vraag naar Cathe.

Yoga en Tai chi
Er is nog plek. Instromen kan elk moment. Bel 0317-413377, vraag naar Yvonne.

Repaircafé
Elke eerste en derde vrijdag inloop bij repaircafé, 13.30 uur. Info 0317-413377.

Tuindorp
Koersbal
Maandag, 9.30–11.30 uur. Info bij Trudy Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547 of B. Finkensieper. Deze gezellige groep kan wel wat nieuwe leden gebruiken.

Kaartclub
Jokeren en klaverjassen, donderdag 13–17 uur.
Info bij Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper.

Pieter Pauw
Body fit
Lekker bewegen op muziek, in de grote zaal van Pieter Pauw. Kom vrijblijvend een lesje meedoen. Woensdag 9–10 uur (op de stoel; hier zijn nog enkele stoelen vrij), vrijdag, 9–10 uur.

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Yvonne van Gestel (06-51205929); De Nude: Bertha Diaz Gomez, b.diazgomez@solidez.nl, 0317-419171, 06-48222639.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.