Voorjaarsbuffet

Op maandag 13 mei organiseert Senioren Wageningen vanaf ongeveer 17:00 uur in het WICC, Lawickse Allee 9 een warm en koud buffet met een aantal gerechten die verwijzen naar het voorjaar. Bijvoorbeeld asperges, één van de weinige groenten die nog echt seizoensgebonden zijn.We gaan nog niet alle heerlijkheden al verklappen, maar het is een buffet met voor elk wat wils. Drankjes zijn voor eigen rekening.

U kunt zich opgeven voor dit buffet door het verschuldigde bedrag vóór 5 mei over te maken op bankrekening
NL18 RABO 0307 5543 33 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Wageningen onder vermelding van
“Voorjaarsbuffet” en de namen van de deelnemers.
De prijs is voor leden van Senioren Wageningen € 15,00 en niet-leden betalen € 21,50.