Platform feestelijk gelanceerd

In een feestelijke en goedbezochte bijeenkomst is vorige week woensdag 14 november het Platform Wageningse Ouderen gelanceerd. De lancering werd opgeluisterd met de actieve aanwezigheid van een panel van gemeenteraadsleden van vijf fracties, en twee wethouders. Burgemeester Geert van Rumund verrichtte de symbolische lancering. Daarna formuleerden de deelnemers wat zij bij het Platform willen halen en wat zij er zelf willen inbrengen.

Getuige van de feestelijke lancering waren, behalve de politici, enkele oud-bestuursleden en verder vooral mensen van de organisaties waarmee het Platform, net als zijn voorganger CSWO, zo graag samenwerking zoekt. Dat is een uiterst gevarieerd gezelschap, van Cliëntenraad tot Voedselbank, van Solidez tot bblthk, en natuurlijk de bestuursleden van Senioren Wageningen en KBO-PCOB, de twee ouderenorganisaties die het Platform tot nu toe schragen. Het gezelschap van zo’n zestig mensen had een hoog ons-kent-onsgehalte en vulde de zaal van Speeltuin Tuindorp met gemak.

In zijn inleiding schetste Platformvoorzitter Martin Keijbets de weg die in 25 jaar is afgelegd om tot het Platform te komen. In 1982 ontstond CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties, als de instantie die de gemeente kon aanspreken als ze de Wageningse senioren wilde bereiken. Met het uitdunnen van de toen nog drie ouderenbonden in aantal en omvang ontstond de behoefte aan een andere structuur. Dat werd het Platform Wageningse Ouderen, een samenwerkingsverband voor alle op ouderen betrokken vrijwilligersorganisaties, om samen een vuist te maken.

Gespreksleider Gerrit Dijkerman van Spectrum, een adviesorganisatie op het sociale terrein, ondervroeg vervolgens de vijf gemeenteraadsleden over drie stellingen, waarbij ook inbreng vanuit de zaal werd gestimuleerd. Die kwam er overvloedig, al werd het nergens stekelig. Opmerkelijk was dat het Startpunt nogal fundamentele kritiek kreeg, maar er was niemand van het Startpunt om te reageren. Opmerkelijk ook dat meermalen werd bepleit dat zorgaanbieders beter naar zorgvragers moeten luisteren.

Als afsluiting schreven de deelnemers op wat zij van het Platform willen. Dat leverde een uitdagende en soms verrassende waslijst op. Aan het Platform de grootse taak om als samenwerkingsverband met al die vrijwilligersorganisaties aan de slag te gaan en vanuit de stimulerende atmosfeer van de lancering zijn ambities waar te maken.

Bij de feestelijke lancering van het Platform Wageningse Ouderen waren organisaties genodigd waarmee het Platform graag samenwerking zoekt: samen staan we sterker.
foto B. Hermansz