Een platform voor ouderen

Wageningen heeft 6500 inwoners ouder dan 55 jaar, en 5000 ouder dan 65. Deze aantallen zullen in de komende jaren toenemen. Men blijft langer vitaal – 70 is het nieuwe 50. Keerzijde is dat men ook langer mag/moet werken voordat een volledig AOW-recht is opgebouwd. De kracht van de sterke schouders wordt wel steeds meer op de proef gesteld. Door veranderd beleid (lees: bezuinigingen) vindt een senior zich steeds vaker in de rol van oppas voor kleinkinderen, mantelzorger voor ouders of partner, of als invaller voor niet beschikbare professionals. Hoeveel organisaties draaien wel niet op de inzet van oudere vrijwilligers?

Senioren zijn net zo divers als de rest van de bevolking qua politieke keuzes, geslacht, afkomst, opleiding, voorkeuren, kleur ogen, en nog veel meer. Het gegeven dat men behoort tot de groep van de oudere stadsbewoners roept niet direct een clubgevoel op. Men noemt liever waarmee men nu druk is, of wat men vroeger deed. Toch hebben Wageningse senioren gemeenschappelijke belangen. Naarmate de leeftijd stijgt veranderen wensen en behoeftes, qua huisvesting, thuiszorg en voorzieningen (Wmo), toegankelijkheid, vervoer, servicepunten in de stad, veiligheid, langdurige zorg. Deze zaken worden vaak lokaal gestuurd. Decentralisatie van overheidstaken heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gebracht, maar ook eigen beleidsruimte, met name op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente kan dus keuzes maken tussen alternatieve oplossingen. En de burger kan invloed uitoefenen op die keuzes, en terugkoppeling geven hoe ze in de praktijk uitpakken.

Iedereen kan en mag de stem laten horen. Maar de individuele stem komt misschien niet boven achtergrondlawaai uit. Vakbonden en politieke partijen kunnen een krachtiger geluid laten horen, maar willen niet gezien worden als een soort 50-plus; de praktijk leert dat de  afstand tot deze organisaties groter wordt naarmate men verder de AOW-leeftijd gepasseerd is.

Voor een krachtiger stem is het Platform Wageningse Ouderen in het leven geroepen. Vrijwilligersorganisaties die met en voor ouderen werken vormen het Platform en maken het, vanuit een gedeelde ervaring en vanuit een gezamenlijk belang, tot een klankbord waarmee invloed – desnoods pressie – kan worden uitgeoefend op de gemeente en op andere instanties bij de invulling en uitvoering van beleid op plaatselijk niveau.

Platformvoorzitter Martin Keijbets (links) en burgemeester Geert van Rumund bij de lancering van het Platform Wageningse Ouderen op 14 november.
foto B. Hermansz