Lancering van het  Platform Wageningse Ouderen

Op woensdag 14 november vindt de officiële lancering plaats van het  Platform Wageningse Ouderen. Het Platform is een stichting die open staat voor alle (niet-commerciële) organisaties en vrijwilligersgroepen die zich op enigerlei wijze inzetten voor de belangen van de ouderen in Wageningen.

Het Platform neemt de plaats in van de huidige koepel van de Wageningse ouderen organisaties, stichting CSWO. Het startsein voor de lancering wordt  gegeven door burgemeester van Rumund. Vooraf vindt een debat plaats met gemeenteraadsleden en wethouder over thema’s die ingebracht zijn door organisaties en vrijwilligersgroepen die mogelijk gaan aansluiten bij het nieuwe Platform: wonen en zorg (woonzorg, zorgval), eenzaamheid (met aandacht voor dementie, en eenzaamheid bij allochtone ouderen, rol en krachtenbundeling in het Platform.