Het logo van het Platform

Het logo bestaat uit vijf gekleurde vlakken met centraal het wagenwiel van Wageningen (met kruisje) en een overkoepelend dak.

De 5 vlakken zijn de 5 themadoelen die bij het Platform horen: wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen.