De spiritualiteit van Bachs Matthäus Passion

door Ad de Keyzer
Witte Donderdag 18 april 2019
14.30 uur – Verrijzeniszaal
Al sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te overwegen. Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach (1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken? De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Matteüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Bach is daarbij geholpen door de teksten die de Duitse dichter Picander hem aanreikte. Wij willen die spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben, aan de hand van verschillende fragmenten.