Bestuurswissel Platform Wageningse Ouderen

Bij de plenaire vergadering van het Platform Wageningse Ouderen op 13 oktober 2021 zijn voorzitter Martin Keijbets, penningmeester Elly Croon en bestuurslid Will Hermanussen afgetreden. De laatste twee blijven nog wel actief als bestuurslid bij KBO-PCOB.
Keijbets was voorzitter sinds 1 februari 2017, wat hij enige tijd combineerde met het voorzitterschap van KBO-PCOB. Hij was als voorzitter van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CSWO) en van diens opvolger Platform Wageningse Ouderen (PWO), betrokken bij de totstandkoming van Samen Wageningen, en besteedde veel energie aan de overgang van CSWO naar PWO. Croon was penningmeester sinds 2018, Hermanussen bestuurslid sinds 2014.
De nieuwe voorzitter van het Platform is Roeland Janssen, die tevens als penningmeester optreedt. Nieuwe bestuursleden zijn Janneke de Jong en Mari√ętte Kroes, die ook voorzitter is van KBO-PCOB.