Thema middag wonen

Het Platform Wageningse Ouderen organiseert een thema middag voor partners en belangstellende Wageningers.

Op woensdag 13 oktober van 14.00 tot 17.00 uur zijn we welkom in de grote zaal van Pomhorst.

Hoewel de anderhalvemetermaatregel niet meer geldt, zal er toch een beperking zijn van het aantal mensen in de zaal. Daarom vragen we u om zich van tevoren te aan te melden voor deelname.

Het programma start met een kort overzicht van formele aspecten die in de afgelopen periode met betrekking tot het bestuur van het Platform aan de orde zijn geweest.

Daarna zal de middag besteed worden aan het thema:

“Woonbehoeften van senioren in Wageningen: kan de gemeente daaraan voldoen?”

Er zullen vier inleidingen zijn: van de woonadviescommissie, de Woningstichting (Annelies Barnard), de makelaar (Hanita Arns), en de gemeente (Anne Janssen). Zij zullen kort het thema aansnijden vanuit de eigen invalshoek.

Na deze inleidingen is er ruimschoots tijd voor vragen en discussie met het panel van inleiders.

Een externe gespreksleider zal ons helpen om zoveel mogelijk diepgang in het thema te bereiken.

Omstreeks 17.00 uur sluiten we het inhoudelijke deel af, en wordt u uitgenodigd om met een drankje na en bij te praten.

Laat ieder die wil deelnemen wel van tevoren bericht daarvan sturen. Vanwege de beperkte capaciteit van de zaal geldt: wie het eerst komt ….

Aanmelden bij secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl