Zorg in de laatste fase van het leven

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 15 september van 14.00-16.00 uur is er een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van zorg in de laatste fase van het leven. Praten over de dood is waardevol. Het geeft verbinding en duidelijkheid en het daarom belangrijk om te doen. Als uw wensen bekend zijn bij uw naasten en behandelaar(s), dan kan er later zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom.

Wat komt er zoal aanbod?

 • Wanneer spreek je over de laatste fase van het leven?
 • Wat is palliatieve zorg?
 • Wat is euthanasie?
 • Welke zorg is er in de laatste fase van het leven mogelijk en waar?
 • Aan wie maakt u uw wensen over de zorg bekend? Wat legt u waar vast?
 • Hoe zorg je als naaste (mantelzorger) dat je het zorgen voor iemand die ongeneeslijk ziek is, volhoudt?
 • Welke ondersteuning en hulp kun je vanuit vrijwilligers verwachten als het sterven dichtbij komt?.
 • Wat is er mogelijk in een hospice en hoe regel je dat?

Organisatie
Het Startpunt organiseert de bijeenkomst samen met het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei. Verschillende medewerkers van het Netwerk Palliatieve Zorg geven uitleg:

 • Een gespecialiseerde longverpleegkundige van Opella
 • de Netwerkco√∂rdinator Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei
 • de directeur van Hospice Wageningen Renkum
 • de co√∂rdinator van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Wageningen

Waar
Thuis Wageningen, Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanmelden