Zorg in de laatste fase van het leven

Informatiebijeenkomst

 
Op donderdag 15 juni van 14.00-16.00 uur is er in Thuis Wageningen een informatiebijeenkomst over zorg in de laatste fase van het leven. Praten over de dood is waardevol. Het geeft verbinding en duidelijkheid wat uw wensen zijn. Als uw wensen bekend zijn bij uw naasten en behandelaar(s), dan kan er later zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom.

Waar gaat het over?

 • Wanneer spreekt u over de late en laatste fase van het leven?
 • Wat is palliatieve zorg en wat is euthanasie?
 • Welke zorg is er in de laatste fase van het leven mogelijk en waar?
 • Aan wie maakt u uw wensen over de zorg bekend? Wat legt u waar vast?
 • Hoe zorgt u als (mantelzorger) dat u het zorgen voor iemand die ongeneeslijk ziek is, volhoudt?
 • Welke ondersteuning en hulp kunt u van vrijwilligers verwachten als het sterven dichtbij komt?
 • Wat is er mogelijk in een hospice en hoe regelt u dat?

Organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei en Startpunt Wageningen. Verschillende medewerkers van het Netwerk Palliatieve Zorg geven uitleg:

 • een gespecialiseerde longverpleegkundige van Opella
 • de netwerkcoördinator Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei
 • de coördinator van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Wageningen
 • een medewerker van hospice Wageningen-Renkum

Waar
Thuis Wageningen, Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanmelden