Vakantie en Nationaal Ouderenfonds

De zomertijd komt eraan en dan wordt regelmatig de vraag gesteld: ‘Wat ga je doen met vakantie?’ De vraag gaat er bijna automatisch van uit dat iedereen op vakantie gaat. Dat is bij ouderen zeker niet het geval. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de mobiliteit afneemt, als men afhankelijk is van hulp of zorg, of als het niet aantrekkelijk is om alleen op pad te gaan. Het kan ook zijn dat de mogelijkheden niet bekend zijn. Daarom biedt het Nationaal Ouderenfonds met stichting Het Buitenhof vakanties voor ouderen van 55+. Even helemaal weg zijn, nieuwe plekken ontdekken en in contact komen met leeftijdsgenoten.

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven, instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor een samenleving waarin alle ouderen hun leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Mensen en organisaties samen verbinden om eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken.

Het Ouderenfonds luistert naar wat ouderen willen, probeet dit te realiseren en betrekt ouderen op deze manier bij de maatschappij. Iedereen wordt warm ontvangen zodat iedereen zich thuis voelt. De vakanties zijn ingedeeld naar gelang de gewenste zorgbehoefte.

In de reisgids meer informatie over de bestemmingen, prijzen en verzekering. Aanvragen via www.ouderen-vakanties.nl of telefoon 0182-587051.