Lezing Mooi Binnenveld

Op 6 februari houdt Driek Enserink voor KBO-PCOB de lezing ‘Mooi Binnenveld’, om 15.30 uur in de Verrijzeniszaal (naast de kerk aan de Bergstraat).

 

Dit nieuwe natuurontwikkelingsproject van 270 ha strekt zich uit aan de Gelderse kant van de Grift tussen Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Ede. De doelen die centraal staan voor de Binnenveldse Hooilanden en de consequenties daar van voor het huidige ontwerp worden uiteengezet. Voorts wordt het ontwerpplan gepresenteerd dat gemaakt werd door de drie toekomstige beheerders: de Stichting Mooi Binnenveld, Staatsbosbeheer en de Agrarische Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Daarna wordt ingezoomd op de Stichting Mooi Binnenveld, een burgerinitiatief dat 50 ha natuur heeft aangekocht en gaat beheren. Tenslotte wordt de fysieke aanleg in het afgelopen jaar 2019 besproken en getoond aan de hand van veel foto’s en anekdotes.