Festival 60+

Gevarieerd en drukbezocht seniorenfeestje

Het Festival 60+, 4 oktober in de bblthk en bij Thuis, presenteerde een uiterst gevarieerd en stimulerend festijn voor senioren, die dan ook in groten getale via een indrukwekkende rode loper beide locaties bezochten. Bij de opening van het feest in de bblthk was de tribune stampvol. Het grootste deel van de middag, bij de ontelbare lezingen, ‘pitches’ en workshops, bleef dat het beeld: vol en geanimeerd.

Het Festival 60+ was voorbereid door een commissie van het Platform Wageningse Ouderen, bblthk, Thuis, Startpunt, Solidez, Vrijwilligerscentrum en Woningstichting. Het vorige Festival, toen nog Leefbeurs geheten, in 2014 in Junushoff, stond in het teken van de toen aanstaande Wmo. Die ging ervoor zorgen dat senioren langer thuis zouden kunnen blijven wonen. Dat zag je aan het aanbod en de inhoud: zorgaanbieders in alle maten en soorten presenteerden zich op een informatiemarkt met kramen en plannen om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.

De Wmo werkt intussen. De organisatie van het Festival 60+ bedacht daarom een aanbod rond de vraag: hoe kunnen senioren veilig zelfstandig thuis en in hun eigen woonomgeving blijven wonen? De uitwerking, inspirerend en activerend, kreeg vorm in drie thema’s: wonen en veiligheid, buurtnetwerken, en gezondheid.

De opening geschiedde, net als vijf jaar geleden, door wethouder Lara de Brito, die verwees naar de bezorgdheid die toen heerste en nu voorbij lijkt. Met muziek door Folkcorn en een mooi verstild gedicht van stadsdichter Ivanka de Ruijter, kon het Festival van start.

De pitches in het programma boden de meeste afwisseling. Jouwert van Geene in de bblthk en Jelle de Gruyter bij Thuis ondervroegen allerlei clubs op het gebied van vrijwilligerswerk, gezondheid en buurtinitiatieven, met de bedoeling de bezoekers te stimuleren in hun buurt aan de slag te gaan.

Politie, brandweer en een bank legden uit hoe veilig te leven in een tijd van phishing en babbeltrucs, geïllustreerd door optredens van acteurs die bedreigende en onaangename situaties aan de voordeur uitbeeldden en lieten verbeteren. Diverse sportwerkers testten de gezondheid en de spierkracht, je kon uitvinden hoe veilig je eigen woning is, en hoe je je heelhuids langs en over obstakels kunt bewegen. Je kon in gesprek over zinvol leven, en meedoen met een quiz over gezondheid en voedsel. En overal was het gezellig druk, zelfs bij de tent buiten in de regen, waar Folkcorn en de Trekvogels om beurten optraden.

Hieronder een fotoalbum met foto’s van B. Hermansz en O. Kocaman.