Knarrenhof nieuwe partner van het Platform Wageningse Ouderen.

In februari 2022 is de initiatiefgroep Knarrenhof Wageningen toegetreden als partner van het Platform Wageningse Ouderen. Door deze samenwerking is het platform nog beter in staat de belangen voor senioren in beeld en onder de aandacht te brengen.

Met ondersteuning van de landelijke stichting Knarrenhof  wil de initiatiefgroep nabij het centrum van Wageningen een hof van 20 á 24 woningen realiseren, hoofdzakelijk bestemd voor senioren. Zij streeft daarbij een mix van koop- en huurwoningen voor bewoners met een diverse achtergrond en dito koop-/huurkracht. In dit hof woont een ieder zelfstandig maar kijkt om naar zijn/haar buren door gezamenlijke activiteiten zoals het onderhoud van de binnentuin of het beheer van het gemeenschapshuis,. Maar ook een boodschap of een klusje voor elkaar kan hierbij horen.

Jeroen Roelofs, Astrid Kengen,  Marieke Griffioen en Bram ten Cate vormen de initiatiefgroep in Wageningen. Hun blik op seniorenhuisvesting reikt verder dan het realiseren van een “Knarrenhof”. Met hun inmiddels opgebouwde expertise kunnen zij goed opkomen voor huisvestings-belangen van senioren bij andere spelers op de woningmarkt en omwonenden. Een speerpunt daarbij is het bewerkstelligen dat “senioren” specifiek in gemeentelijke bestemmingsplannen worden onderscheiden en benoemd.

Kijk voor meer informatie op www.knarrenhof.nl. Voor vragen kun je terecht op info@knarrenhof.nl