Voorlopig nog geen film

Beste filmliefhebber, geachte lezer,

De zomervakantie is weer voorbij. De Corona-epidemie niet. Hopelijk bent u/ben je de afgelopen tijd, waar het corona betreft, gezond doorgekomen. Het blijft moeilijk het collectieve en persoonlijke gezondheidsrisico af te wegen tegen de economische, artistieke en sociale aantrekkelijkheid van hervatting van het filmprogramma. Zeker waar het onze doelgroep betreft. Maar gegeven de gemiddelde leeftijd van die doelgroep, het karakter van de activiteit [binnen, amusement], de ontbrekende sociale dimensie [ontmoeting, hapjes en drankjes], de afnemende sociale onthouding en stijgende besmettingskans in de samenleving, de onzekerheid omtrent een eventuele ‘tweede golf’, lijkt het niet verantwoord het 50+Bios programma aanstaande september te hervatten. Enigerlei collectieve medeverantwoordelijkheid voor het risico van besmetting, hoe gering ook, lijkt niet aanvaardbaar. Het lijkt juister die verantwoordelijkheid volledig bij de individuele kijker te laten.

Conclusie: helaas vervalt voorlopig de 50+Bios.  Zodra meer nieuws te melden valt, ontvangt u/ontvang je daarvan tijdig bericht. Bij eventuele vragen, correcties of onduidelijkheden, maar ook voor suggesties kunt u/kun je mij op onderstaand adres bereiken. Blijf intussen gezond, en hopelijk binnen afzienbare tijd weer tot ziens in het theater, Age de Vries [M: 06-15 24 51 15  |  E: age.de.vries@zonnet.nl]