Evaluatie Samen Wageningen schiet ernstig tekort

De verbeelding Joost IJzendoorn

De evaluatie die de gemeente Wageningen heeft laten uitvoeren naar het SamenWageningenproces is zó slecht dat ze onmogelijk kan dienen als basis voor toekomstig beleid. Dat concludeert het Platform Wageningse Ouderen (voorheen CSWO) in een uitvoerig commentaar op de ‘Rapportage procesevaluatie Samen Wageningen’ van organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries.
Het Platform wijst erop dat de evaluatie een schamele 256 respondenten wist te bereiken, waarvan slechts 151 weet hadden van Samen Wageningen. Ondanks deze minimale respons trekt de Rapportage vergaande conclusies, die nauwelijks te herleiden zijn tot de antwoorden op de, onvolledig weergegeven, enquêtevragen. Nog raarder is dat de adviezen van de Rapportage eigenlijk niks te maken hebben met de conclusies, met name betreffende co-creatie.
Volgens het Platform is deze evaluatie incompleet, eenzijdig en tendentieus, heeft ze met slechts 151 respondenten geen behoorlijke empirische basis, geeft ze een dubieus en eenzijdig beeld van co-creatie, is ze slecht geschreven en slordig geredigeerd: een aanfluiting. Het Platform vindt het onvoorstelbaar dat de gemeente Wageningen hierop enig beleid zou willen baseren.
Hieronder vindt u het volledige commentaar van het Platform Wageningse Ouderen op de ‘Rapportage procesevaluatie Samen Wageningen’.

Commentaar evaluatie Samen Wageningen