Beeldbellen geeft mantelzorger rust

De zorg voor iemand met dementie kan veel van je vragen. De techniek kan het leven van een
mantelzorger lichter maken. Tijdens de inloop van het Geheugenhuis in de BBLTHK op woensdag 26
april presenteert Femly het beeldbellen als hulpmiddel. Femly is een gemakkelijk en
gebruiksvriendelijk communicatiemiddel, waardoor mensen langer veilig thuis kunnen blijven
wonen en minder eenzaamheid ervaren. Femly houdt iedereen in beeld.

In het Geheugenhuis zijn informatie en materialen over goed leven met dementie en langer
zelfstandig thuis wonen bij elkaar gebracht. Eens in de maand is er een inloopmoment, waar
(ervarings)deskundigen klaar staan om vragen te beantwoorden en ervaringen te delen. Ook worden
er tijdens deze inloopmomenten regelmatig workshops en lezingen georganiseerd om informatie te
delen over goed leven met dementie of geheugenverlies. De inloopmomenten zijn op elke laatste
woensdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur in de BBLTHK, Stationsstraat 2, Wageningen.

De roep om ondersteuning en aandacht voor kwetsbare ouderen in de samenleving wordt steeds
intenser. Enerzijds door een flinke toename van het aantal ouderen en de daarmee gepaard gaande
zorgbehoefte, anderzijds doordat er steeds minder ‘zorghandjes’ beschikbaar zijn.
Kwetsbare ouderen willen vaak zo lang mogelijk ‘gewoon’ thuis blijven wonen, hun sociale contacten
behouden en pas externe zorg ontvangen wanneer dat echt nodig is. Mantelzorgers willen vaak alle
zorg en aandacht geven die hun partner/ouder nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen, maar
hebben ook tijd voor zichzelf nodig om mantelzorg vol te houden.
Door eigen ervaring weten de oprichters van Femly hoe groot dit probleem is, en ze besloten hier iets
aan te doen. Zo ontstond Femly, met als missie om mantelzorg te vereenvoudigen, te verlichten en
leuker te maken. Zonder moeilijke technologie is er met Femly eenvoudig contact mogelijk met
elkaar. Om mooie gesprekken te hebben, of om te weten dat jouw persoon met dementie zich veilig
voelt.
De presentatie van Femly op 26 april start om 11 uur in de BBLTHK in Wageningen. Een van de
oprichters deelt haar eigen ervaringen en vervolgens wordt de Femly TV gedemonstreerd.
Einde persbericht
Voor meer informatie kunt u mailen kan naar post@odensehuiswageningen.nl t.a.v. Corrinne van
Pommeren of bellen naar (0317) 35 87 11