Het Platform: stand van zaken

Vanaf de lancering op 14 november vorig jaar hebben zich diverse organisaties aangesloten bij het Platform Wageningse Ouderen. Naast de veertien clubs die tot nu toe deze stap hebben gezet, zijn er ook organisaties die wel betrokken willen blijven maar zichzelf niet als partner zien vanwege hun bredere doelstelling of ruimere doelgroep. Enkele andere beraden zich nog.

De wensen en verwachtingen die werden geuit tijdens de lancering geven mede richting aan de vorm en werkwijze van het Platform. Geen van de partners zit te wachten op méér vergadertijd. De wens is om effectief te opereren: actie- en thema-gericht.  We denken aan thematische werkgroepen, zoals op het gebied van wonen, zorg, welzijn, bereikbaarheid en mobiliteit, leefbaarheid. Problemen kunnen helderder op tafel komen. Gezamenlijk kunnen we op verbindende punten sterker naar buiten treden. Dit zal zijn weerslag hebben op overleg met gemeente, deelname aan de ontwikkeltafels van Welsaam en aan het WMO-netwerk, en contact met andere dienstverlenende instanties en organisaties. Aldus wordt het netwerk van bestaande vrijwilligersorganisaties meer zichtbaar. Dit alles is toekomende tijd.

Ondertussen werken we dit jaar alweer aan activiteiten die net als in voorgaande jaren op het programma stonden. Voor alle Wageningse senioren heeft de 50-plusbios drie filmmiddagen achter de rug; de belangstelling vult wel twee zalen. Op 1 en 2 april staat de opfriscursus rijvaardigheid gepland. De aankondiging is via de pers en de ouderenbonden gedaan. De vrijwillige belastinginvulhulpen van de beide ouderenbonden die in Wageningen actief zijn, staan ook dit jaar weer klaar. Ze helpen ouderen die moeite hebben met het invullen van de inkomstenbelastingformulieren. Dit jaar wordt er na vijf jaar weer een Leefbeurs georganiseerd in oktober. En hopelijk verschijnt deze informatiepagina ook nog enkele keren meer dit jaar.

Tevens werken we samen met het Vrijwilligerscentrum aan een netwerkbijeenkomst van vrijwilligersorganisaties waarbij deze van elkaar kunnen leren. Als overkoepelende thema voor de eerstvolgende bijeenkomst staat op de agenda “Veiligheid voor je vrijwilligers: hoe zorg je voor een veilig klimaat?”

Met alle aangesloten organisaties zullen we ook verder werken aan de interne organisatie van het Platform. We houden u op de hoogte.