Hervatting 50+Bios

Het moment van hervatting van het filmprogramma is na de vakantie aanstaande.

In overleg met het theater zou de 50+Bios in september -onder handhaving van de anderhalve meter regel- weer van start kunnen. Op donderdag 16 september zijn dan twee zalen beschikbaar met een totaal aantal stoelen van 60.

De definitieve aankondiging met titel en intro van de film volgt in de laatste week van augustus. Zodra meer nieuws te melden valt, ontvangt u/ontvang je daarvan tijdig bericht. Bij eventuele vragen, correcties of onduidelijkheden, maar ook voor suggesties kunt u/kun je mij op onderstaand adres bereiken.

Blijf intussen gezond, en hopelijk snel weer tot ziens in het theater,
Age de Vries [M: 06-15 24 51 15 | E: age.de.vries@zonnet.nl]