Verslag Ouderendebat Gemeenteraadsverkiezingen

CSWO-verkiezingsdebat: ouderen willen de Wielewaag terug

Pas het laatste onderwerp brengt wat vuurwerk in het verkiezingsdebat over ouderen. De vertegenwoordigers van CDA, Stadspartij en nieuwkomer Connect moeten reageren op de stelling dat er een ontmoetingsplek voor ouderen in het centrum moet komen. De politici reageren weinig concreet, maar dan mag het publiek. En dat wil massaal de Wielewaag terug, niet iets Wielewaag-achtigs, nee, de Wielewaag.

Het CSWO-ouderendebat, afgelopen woensdag in de bblthk, is een traditie: de politieke partijen komen uitleggen hoe zij de plek van ouderen zien in het beleid van de nieuw te kiezen gemeenteraad. De 6000 senioren in Wageningen zijn goed voor zo’n vijf zetels, dus alle negen partijen hadden iemand gestuurd, met als oudste Alexander Udink ten Cate (VVD), en als jongsten de twintigers Moomin Ait-Imchi (SP) en Mark Reijerman (Connect, voorheen Stadspartij).

Het debat, in een volle bblthk, onder leiding van Gelderlanderverslaggever Eric Wijnacker, ging over drie stellingen: een voorkeursbeleid voor ouderen bij wonen in of bij het centrum, het sociaal beleid van de gemeente en hoe dat senioren behandelt, en dus een ontmoetingsplek voor senioren. In drietallen reageerden de partijen: ChristenUnie, SP en D66; PvdA, GroenLinks en VVD; en Stadspartij, CDA en Connect. De anderen mochten inspringen, en soms kwam er reactie uit de zaal.

Heel opzienbarend was het niet. Een ‘seniorengetto’, daar zit niemand op te wachten, en ook niet op slaapwijken. Gemengde wijken, dat heeft de voorkeur, of hofjes, waar we volgens D66 ‘ouderwets voor elkaar kunnen zorgen’. En studenten kunnen ook best in buurgemeentes wonen.

De VVD stelde een ‘ombudsman sociaal domein’ voor om de hobbels in de overgang van zorgtaken van rijk naar gemeente glad te strijken. Helaas, meldde GroenLinks, de gemeente gaat niet over de Wet langdurige zorg, waar nou juist die hobbels ontstaan.

Maar toen kwam de Wielewaag. Er leeft heel veel oud zeer over het verdwijnen van de Wielewaag, en achterdocht. GroenLinks benadrukte bij monde van de wethouder dat niks geheims is gebeurd, en de ouderenwerker van Solidez meldde dat alle Wielewaagactiviteiten elders voortleven. Feit is dat ouderen nergens een plek hebben, want, werd gesteld, in THUIS voelen senioren zich niet welkom. De politieke partijen, verrast door de emoties, putten zich uit in bereidwilligheid. Maar als er behoefte aan is, moet er natuurlijk iets gebeuren, bijvoorbeeld in Junushoff, of het oude postkantoor. (JM)