Ontwikkeltafels Welsaam van start


Op donderdag 18 januari werkten deelnemers van Welsaam aan de start van ontwikkeltafels. Ondanks de storm waren ruim vijftig mensen naar THUIS Wageningen gekomen. Er waren professionals van organisaties als Solidez, medewerkers van de gemeente zoals van het Startpunt, en betrokken inwoners, bijvoorbeeld van CSWO.

Ontwikkeltafels zijn praktische werkgroepen binnen Welsaam over actuele thema’s, waar deelplannen doorontwikkeld worden en voortgang wordt besproken. Er zijn inhoudelijke ontwikkeltafels, zoals ‘Samen ouder worden’, ‘Gezond opgroeien’ en ‘Samenleven in de buurt’. Daarnaast zijn er algemene tafels, bijvoorbeeld over de twee fondsen van Welsaam en over het gezamenlijk beheer van panden, zoals de Huizen van de Wijk.

De meeste tafels sluiten aan bij gefinancierde plannen van Welsaam, maar er zijn ook nieuwe tafels, zoals voor de individuele begeleiding van mensen naar actief meedoen in de samenleving. In totaal zijn er zo’n twintig tafels, maar dit kunnen er meer of minder worden, afhankelijk van wat nodig is voor inwoners.

De tafels richten zich op vernieuwing en kwaliteit van het werk van Welsaam. Ze zorgen voor onderlinge afstemming en relaties met derden. Deelnemers aan de werkgroepen zijn de uitvoerende partijen (klein en groot), netwerkpartijen, inwoners en ondernemers die samen aan de doelstellingen van Welsaam willen werken. Aan de ontwikkeltafels kunnen ook partijen van buiten Welsaam aanschuiven, zoals maatwerkpartijen, experts, en de gemeente.

Een flink aantal van de ruim twintig tafels is begonnen met het verkennen van zaken als: wie gaan er aan dit onderwerp deelnemen? Wat is ons doel? Wie van de gemeente hebben we hierbij nodig? Wat is onze eerstvolgende actie? Wie wordt onze kartrekker? Iedere tafel vult dit zelf in. De tafel ‘Samen ouder worden’ begint bijvoorbeeld met een brede startbijeenkomst over dit onderwerp op 9 maart. Al deze informatie is verzameld en beschikbaar voor geïnteresseerden.

Welsaam heeft de nadrukkelijke wens om actieve inwoners te betrekken bij de uitvoering. Iedereen met ideeën voor nieuwe activiteiten en voorzieningen, of voor verbeteringen in de uitvoering van Zorg en Welzijn, is welkom om aan te schuiven bij ontwikkeltafels. Meer informatie, of voor de Welsaam Nieuwsbrief: j.vangeene@spectrumelan.nl. (Jouwert van Geene)