Ouderendebat

In het SamenWageningenproces heeft het gemeentelijke doelgroepenbeleid plaats gemaakt voor een bredere aanpak. Dat heeft niet geleid tot het verdwijnen van de doelgroepen. Ze moeten zich misschien wat meer op de voorgrond dringen om de noodzakelijke aandacht te krijgen.

Op woensdag 28 februari krijgen de Wageningse ouderen de gelegenheid zich onder de aandacht van de politiek te brengen: in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart organiseren CSWO en bblthk het ouderendebat. Bij 31.000 stemgerechtigden in de stad zijn de 6000 Wageningse ouderen goed voor zo’n vijf raadszetels, dus alle acht politieke partijen in de gemeenteraad plus nieuwkomer Connect komen uitleggen wat hun plannen zijn met de gemeente en met de ouderen in Wageningen, waarbij hopelijk duidelijk wordt dat aandacht voor specifieke ouderenkwesties (onder meer toegankelijkheid, huisvesting, zorg) natuurlijk óók ten goede komt aan de Wageningse samenleving als geheel. (JM)

Het ouderendebat met de Wageningse politieke partijen is op woensdag 28 februari in de bblthk, gespreksleider is Gelderlanderverslaggever Eric Wijnacker. Aanvang 15 uur.