Wageningse Warmtetoeslag voor middeninkomens

De energieprijzen zijn heel erg hoog. Niet alleen mensen met een kleine beurs kunnen hierdoor in
geldproblemen komen. Ook mensen met een iets hoger inkomen, het zogenoemde middeninkomen,
kunnen geldproblemen krijgen. De gemeente Wageningen geeft hen een steuntje in de rug met de
Wageningse Warmtetoeslag. Inwoners kunnen de toeslag tot en met 31 mei 2023 aanvragen.

De hoogte van de Warmtetoeslag hangt af van het inkomen, type woning en het energielabel. De
netto inkomensgrens is € 2.669,31 voor alleenstaanden en € 2.839,68 voor samenwonenden en
gehuwden. Een gezin of alleenstaande met een laag middeninkomen, een huis in energielabel G en
dus een hogere energierekening, kan een hogere toeslag krijgen. Eerder ontvangen toeslagen van de
overheid worden ervan afgetrokken. Dit zijn de toeslagen van € 190,- in november en december en
de energietoeslag van € 1.300,- voor minimahuishoudens. Voor de berekening wordt gekeken naar
de situatie van juli tot en met december 2022.

.
Aanvragen
Op www.wageningen.nl/warmtetoeslag vindt u meer informatie over de Warmtetoeslag. Hier
kunnen inwoners een proefberekening doen en de tegemoetkoming aanvragen.