Nieuwe website gelanceerd

Met de lancering van deze nieuwe website, www.platform-wageningse-ouderen.nl, zet CSWO een nieuwe stap in een ontwikkeling die al enige tijd gaande is: de oprichting van een platform voor alle instanties en personen die bezig zijn met belangenbehartiging voor de 6000 ouderen in de gemeente Wageningen. De nieuwe site bevat actuele informatie die speciaal van belang is voor Wageningse senioren.

Met zijn nu nieuw gelanceerde website beoogt CSWO een werkelijk platform te vestigen, een plek waar duidelijk wordt wat er voor de Wageningse ouderen van belang is en waar ook richtingen worden gewezen naar samenwerking en betrokkenheid op elkaar en op de Wageningse samenleving.