Lezing over Herman de Man

Op zondag 14 oktober om 15.00 uur is er in de bblthk een lezing over het leven en werk van Herman de Man. Neerlandicus en biograaf Gé Vaartjes schetst een portret van de schrijver aan de hand van anekdotes, foto’s, brieven en andere documenten. Hij laat het fijne en het ingewikkelde zien van het biografisch onderzoek. Toegang is gratis.

Herman de Man (1898-1946) is vooral bekend door zijn roman Het wassende water, die als televisieserie enkele malen met groot succes is herhaald. In zijn boeken gaf De Man een indringend beeld van de Hollandse polders en hun godsvruchtige boerenbevolking. Zijn eigen leven reikte verder dan het polderlandschap. Als zoontje van een armelijke joodse koopman ontwikkelde hij zich tot een onstuimige jongeman, die rooms-katholiek werd, met zijn joodse vrouw een groot gezin stichtte en een van Nederlands bekendste schrijvers werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor Radio Oranje in Londen en werd hij omroepleider van de Curaçaose Radio-omroep. Na de bevrijding moest hij accepteren dat zijn vrouw en vijf van zijn kinderen in Auschwitz waren vermoord. In 1946 kwam De Man om het leven bij een vliegtuigongeluk op Schiphol. Over dit turbulente en tragische leven schreef Gé Vaartjes in 1999 een biografie. In 2006 volgde Beeld van De Man, een fotoboek. De lezing wordt begeleid door een beeldpresentatie van grafisch vormgever Pim Oxener.

Gé Vaartjes (1954) doceerde tot 2015 het vak Nederlands aan het Haagse Gymnasium Haganum. Voor de ErasmusAcademie geeft hij Hovo-cursussen. Hij publiceerde onder meer in literaire tijdschriften als De Gids, De Parelduiker, en Literatuur en leverde bijdragen aan vele andere uitgaven, bijvoorbeeld van het Literatuurmuseum. In juni 2010 promoveerde hij aan de Leidse universiteit op een biografie over de schrijfster en toneelcritica Top Naeff (1878-1953). Thans werkt hij aan een biografie over Godfried Bomans (1913-1971).