Een geluk bij een ongeluk

Hans Tromp houdt op 4 oktober bij KBO-PCOB een presentatie die gaat over een heel fraai en interessant natuurgebied dat in feite door een samenloop van omstandigheden is ontstaan. We hebben het dan over de Oostvaardersplassen, groot 5600 ha, min of meer onder de rook van Amsterdam. Dit bijzondere natuurgebied is een eldorado voor veel vogelsoorten en grootte grazers. De laatste groep is enige maanden geleden regelmatig negatief in het nieuws geweest. Momenteel leven er – misschien te -grote groepen edelherten, heckrunderen en konikspaarden in kuddes bijeen. Bijzonder om dit van dichtbij te zien! Tevens is dit gebied nationaal en internationaal bekend vanwege haar grote verscheidenheid aan vogels. Vogelaars komen van heinde en ver om zeldzame vogels te spotten. Een paar jaar geleden heeft de gepassioneerde ecoloog Ruben Smit de bekende film “De nieuwe wildernis“ gemaakt. Eveneens bijzonder is dat de zeearend al vanaf 2005 er jaarlijks broedt. Wat een kunst om zo’n groot en stevig nest te bouwen. De spanwijdte van een volwassen zeearend heeft een diameter van ca 2, 5 tot 2,8 m. Met dit en nog veel meer laat Hans Tromp u kennis maken om zo een “beperkt“ inzicht te krijgen in wat er leeft in de Oostvaardersplassen.

Om 14.30 uur in de Verrijzeniszaal bij de kerk aan de Bergstraat.