Cursus omgaan met dementie

Ingegaan wordt op de oorzaken en het verloop van deze ziekte, het veranderde gedrag en de rol van de mantelzorger. Mantelzorgers krijgen informatie over het omgaan met de gedragsveranderingen, het stellen van vragen en het delen van ervaringen met andere mantelzorgers.
Het doel van deze cursus is om mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden in hun verzorgingstaak. De cursus stelt de partner en andere familieleden in staat beter in te spelen op gedrag en emoties en hierin een (nieuw) evenwicht te vinden.

Kosten zijn € 35 per persoon voor vier ochtenden inclusief materiaal.
De data zijn: 3, 10, 17 en 31 oktober 2018 van 10 tot 12u in ’t Palet, Rooseveltweg 408a, Wageningen.
Aanmelden bij: Marjoke van Gelder mantelzorgwageningen@solidez.nl of bel 0317-468818 of 06-23031648.