Geen film in januari

Bericht van de filmcommissie 50+Wageningen

Door de grote onzekerheid over de duur van de Coronamaatregelen en de eventuele heropening van de bioscoop in januari hebben we besloten in overleg met het Heerenstraat Theater om de voorstelling van 20 januari te annuleren en ons voorlopig te richten op de volgende geplande datum: 17 februari.


Age de Vries overleden

Met het overlijden van Age de Vries verliezen we een markante en bescheiden man die op diverse manieren betrokken was bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor Wageningse ouderen. Hij was lid van het bestuur van ANBO in Wageningen en onmisbaar toen daarna de lokale vereniging Senioren Wageningen ontstond. Jarenlang was hij webmaster van CSWO, en hij ondersteunde de vorming van het Platform Wageningse Ouderen.

Naast natuur gaf film hem bezieling. Bij de 50+Bios zocht hij mede de films uit. Hij verzorgde de aankondigingen zowel met wervende tekst in de mail als mondeling in de bioscoop voorafgaand aan de voorstelling.

We zullen Age missen en wensen zijn nabestaanden sterkte en troost.

Bestuur Platform Wageningse Ouderen


Seniorenagenda december 2021

Pomhorst

Teken- en schildercursussen
Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur;
Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur;
Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro.
Lesblokken tekenen en schilderen
Maandag, 19.30–21.30 uur,
Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.
Volksdansen
Maandag, 9.30–11.30 uur,
Woensdag, 9–10 uur ( 1 x per 2 weken),
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.
Kaarten
Bridge op maandag 13.30-16.30 uur;
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;
Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.
Biljarten
Maandag tot en met vrijdag, 9-12 uur, vrij biljarten,
wedstrijden in de middag,
Liever bewegen dan moe
Oefenen vanuit de stoel, dinsdag, 10-11 uur, kosten 18 euro voor 6 keer.
Bewegen op muziek
Woensdag 13.30-14.30 uur, docent Hanne Mieke Spierings.
Hobbygroep
Maandag, 13.30-15.30 uur, kosten: materiaalkosten.

Tuindorp

Kaartclub
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13–17 uur,
Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper, Solidez
Koersbal
Maandag, 9.30–11.30 uur, T. Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-414547
Zangkoor Herfstklanten
Oud-Hollandse liedjes en evergreens, dinsdag, 13.45-15.15 uur.
Info: J.Stork, 0318–430135.

Pieter Pauw

Body fit
Lekker bewegen op muziek
Woensdag, 9–10 uur (op de stoel),
Vrijdag, 9–10 uur.
Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

Ons Huis

Creatief club
Vrijdag, 10-12 uur, voor ouderen, docente Marian van Dulm.
Yoga
Woensdag, 13-14.15 uur, docent Imke van Vliet, 16 lessen voor 70 euro.
Donderdag, 14.30-15.45 uur, docent Corrie König, 16 lessen voor 70 euro.
Tai chi
Donderdag, 9.30-10.45 uur, docent Connie Witte, 14 lessen voor 60 euro.
Linedance
Dinsdag 10.30-12 uur, docent R.Boerman, 33 lessen voor 123 euro.
Quilten
Donderdag, 9.30-11.30 uur, aanmelden beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.
Gespreksgroep
Ontmoeting en zingeving; donderdag van 10–11.30 uur, kosten 75 euro voor zes bijeenkomsten.

Geheugenhuis

Elke laatste woensdag van de maand, dus op 24 november, organiseert het Odensehuis in de bblthk van 11-13 uur een gratis inloopmoment van het Geheugenhuis, voor informatie en materiaal over langer zelfstandig thuis en goed leven met dementie. Deskundige gastheren en -vrouwen kunnen met u in gesprek gaan over wat waar te vinden is en hebben informatie over ondersteuning en praktische hulp.

KBOPCOB

Als de coronamaatregelen het toelaten is er op 17 december een Kerstviering in de Verrijzeniszaal aan de Bergstraat. Informatie mail carlanijsen@gmail.com

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Cathe Kwakkenbos, c.kwakkenbos@solidez.nl, 0317-413377).

Ons Huis: informatie en aanmelden: beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.

De seniorenagenda wordt maandelijks samengesteld door het Platform Wageningse Ouderen. Bijdragen: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl.


Bestuurswissel Platform Wageningse Ouderen

Bij de plenaire vergadering van het Platform Wageningse Ouderen op 13 oktober 2021 zijn voorzitter Martin Keijbets, penningmeester Elly Croon en bestuurslid Will Hermanussen afgetreden. De laatste twee blijven nog wel actief als bestuurslid bij KBO-PCOB.
Keijbets was voorzitter sinds 1 februari 2017, wat hij enige tijd combineerde met het voorzitterschap van KBO-PCOB. Hij was als voorzitter van het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CSWO) en van diens opvolger Platform Wageningse Ouderen (PWO), betrokken bij de totstandkoming van Samen Wageningen, en besteedde veel energie aan de overgang van CSWO naar PWO. Croon was penningmeester sinds 2018, Hermanussen bestuurslid sinds 2014.
De nieuwe voorzitter van het Platform is Roeland Janssen, die tevens als penningmeester optreedt. Nieuwe bestuursleden zijn Janneke de Jong en Mariëtte Kroes, die ook voorzitter is van KBO-PCOB.


Hervatting 50+Bios

Het moment van hervatting van het filmprogramma is na de vakantie aanstaande.

In overleg met het theater zou de 50+Bios in september -onder handhaving van de anderhalve meter regel- weer van start kunnen. Op donderdag 16 september zijn dan twee zalen beschikbaar met een totaal aantal stoelen van 60.

De definitieve aankondiging met titel en intro van de film volgt in de laatste week van augustus. Zodra meer nieuws te melden valt, ontvangt u/ontvang je daarvan tijdig bericht. Bij eventuele vragen, correcties of onduidelijkheden, maar ook voor suggesties kunt u/kun je mij op onderstaand adres bereiken.

Blijf intussen gezond, en hopelijk snel weer tot ziens in het theater,
Age de Vries [M: 06-15 24 51 15 | E: age.de.vries@zonnet.nl]


Buurthuis activiteiten september

Teken- en schildercursussen, Pomhorst
Dinsdag, 9.30–11.30 uur of 14-16 uur;
Donderdag, 9.30–11.30 of 14-16 uur;
Kosten: 25 lessen voor 315 euro, materiaalkosten: 45 euro; Start in de derde week van september.
Lesblokken tekenen en schilderen:
Maandag, 19.30–21.30 uur ,
Woensdag, 19.30–21.30 uur; acht lessen voor 130 euro.

Volksdansen, Pomhorst
Maandag, 9.30–11.30 uur,
Woensdag, 9–10 uur ( 1 x per 2 weken)
Vrijdag, 9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur; kosten 3,50 euro per keer.

Kaarten, Pomhorst
Bridge op maandag 14-16.30 uur;
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13.30-16.15 uur;
Kaartclub op donderdag, 19-22 uur.

Kaarten, Tuindorp
Jokeren en klaverjassen op donderdag, 13–17 uur,
Kees Gunther 0317-410752 of B. Finkensieper Solidez

Koersbal, Tuindorp
Maandag, 9.30–11.30 uur,
T. Kleinrensink, dkleinrensink@zonnet.nl, 0317-410752

Body fit, Pieter Pauw
Lekker bewegen op muziek
Woensdag, 9–10 uur, vanaf 1 september;
Vrijdag, 9–10 uur, vanaf 3 september.
37 lessen 150,00 euro.
Kom vrijblijvend een lesje meedoen.

Creatief club, Ons Huis
Vrijdag, 10-12 uur, voor ouderen. Aanmelden beheeroost@solidez.nl, of 0317-413377.

Yoga, Ons Huis
Woensdag, 13-14 uur, aanmelden.
Donderdag, 14:45-6:00 uur,  aanmelden.
Donderdag, 9.30-10.45 uur: tai chi.
Aanmelden: beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.

Quilten, Ons Huis
Donderdag, 9.30-11.30 uur, aanmelden beheeroost@solidez.nl of 0317-413377.

Repair café, Ons Huis
Elke eerste en derde vrijdag van de maand. Opgeven verplicht, Ons Huis, telefoon 0317-413377.

Soep
Ons Huis en Omassoep houden in september weer soep-aan-huis-dagen. In Ons Huis wordt soep gemaakt die bij ouderen aan de deur wordt gebracht. Meld u aan bij Cathe Kwakkenbos (beheeroost@solidez.nl of 0317-413377) of bij Caroline van den Brule (06-11462662 of omassoepwageningen@gmail.com)

Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp en Torckdael: Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl); Ons Huis: Cathe Kwakkenbos, c.kwakkenbos@solidez.nl, 0317-413377).